Category Archives: Kisah si Palui

Kisah Handak Buka Badahulu

sipalui-82Pina galurukan parut Palui amun sudah tangah hari, kada karuan rasa tupang inya. Handak guring kada tapi mau, manuntun tipi pina sakit kapala. Muyak jua akhirnya inya tulak ka pangkalan pao-jekan manamui kakawalannya.

“Hau, kabiasaan ikam parak kamarian hanyar cungul Lui, kanapa pina basiang hari ni kasini?” ujar Tulamak managur.

“Aku kada kawa guring Mak ai, kabiasaan imbah bajuhur aku guring satumat, tuntung asar turun baasa,” sahut Palui.

“Puasa tu jangan jua banyak guring, bisa makruh,” ujar Garbus umpat manyala.

Kisah Ganal Bungkusnya

sipalui-81Bulan puasa sudah parak habis, jadi cagar satahun pulang hanyar kawa manamuninya. Nangkaya itu jua pasar wadai nang ada cuma satahun sakali wayah bulan puasa haja. Ulih karnanya, hari itu bubuhan Garbus wan Tulamak bajanji manyampatakan ka pasar wadai.

“Iwak napa nang handak ikam tukar Mak?” ujar Garbus.

“Biniku minta tukarakan iwak hidup,” ujar Tulamak.

“Kalu ikam handak iwak hidup jangan manukar di sini Mak ai tapi di pasar lima atawa di pasar lama,” sahut Garbus.

“Maksudku iwak masak jua tapi iwak banua atawa iwak sungai nang hanyar dimasaki, jadi kada hayam atawa itik,” ujar Tulamak.

Kisah Kupiah Bagarak

sipalui-80Wayah bulan puasa kakanakan liburan sakulah, makanya bubuhan kakanakan itu banyak nang bamamainan di lapangan bal, di halaman kantur pambakal, di langgar atawa di masigit. Wayah itu jua inya baulah macam-macam mainan kaya baulah lugu, katikan, mariam buluh sampai mangumpulakan barang bakas gasan catukan bagarakan sahur.

“Bila bubuhan kakanakan bamamainan atawa baulah macam-macam alat mainannya jangan ditagur, jangan ditangati,” ujar Palui.

“Bujur Lui ai, nang panting bubuhannya kita bimbing supaya inya kada bajalanan kahulu kahilir nang kada kakaruan karna bisa manimbulakan calaka,” ujar Garbus.

Kisah Batunjulan

sipalui-79Bulan puasa nangini Palui rajin banar tulak ka langgar parak rumah. Kabiasaan paling Magrib wan Isya inya bajamaah, tapi limbah bulan Rama-dan, Zuhur, Ashar sampai Subuh inya ka langgar jua.

“Himung aku malihat ikam salawas puasaan ini Lui ai,” ujar Garbus wayah tulakan ka langgar.

“Bulan puasa haja pang Lui ai pina batobat. Imbah tuntung puasa tabulik pulang ka asal,” ujar Tulamak maurahakan.

“Tabaik aku kalu ada jua batobat. Daripada bubuhan ikam kada sing tobatan,” ujar Palui langsung bagagas masuk ka langgar. Rupanya di langgar kadada urangnya kacuali bubuhannya batigaan haja.

Kisah Indah Sadikit

sipalui-77Wayah panghidupan makin sakit, haraga- haraga makin balarang, gawian ngalih dicari maka makin batambahlah bubuhan urang miskin, urang malarat dan mandarita.

Karna ngalih mancari gawian maka makin babanyaklah pangangguran, ditambah pulang adanya PHK.

Tapi sabaliknya banyak jua urang nang batambah sugih, makin malimpah kakayaannya. Walaupun jaman sakit tapi kawa haja manukar sapida mutur atawa mutur nang hanyar, baulah atau mangganali rumah lalu bulang bulik bajalanan ka jawa.