Category Archives: Kisah si Palui

Kisah Mandulang di Kuburan

sipalui-68Biarpun sudah disariki bini wan ditumpalak kakawalannya Palui tatap haja kada hakun baampih jadi tukang tabuk kuburan. Banyak alasannya kanapa inya wan kakawalannya tatap handak manarusakan gawian itu.

Kita maambil upah manabuk kubur ini gasan gawian antara haja, karna siapa tahu razaki kita maka sutu saat kaina wayah kita manabuk tanah mandapat gumpalan amas sampai satangah kilu, ujar Garbus maulangi panderannya.

Kisah Dua Ribu Limabalas

sipalui-67Jabatan Palui wayahini naik jadi sekdes, jadi inya wayahini baisian ruangan saurangan. Dikiyauinya kakawalannya gasan mambarasihi ruangan hanyarnya itu. Rupanya Palui handak ruangannya itu baubah pada nang asal. Mija nang asalnya di kiwa di diandaknya kabalakang. Kaya itu jua andakan gambar-gambarnya.

Lui, kita ni sudah tahun 2015, kanapa almanak ikam masih 2013? ujar Tulamak maambil ka almanak di dinding.

Kabalajuran ikam maingatakan mak ai, Sutil haja sakalinya nang balum tapasang, ujar Palui kaingatan almanaknya sudah kadaluarsa.

Kisah Tabawa Ampun Bini

sipalui-66Baisian kabiasaan nangkaya si Palui dasar kada baik jua. Inya katuju banar baliwa-liwa, napa haja kada mau lakas digawinya. Kaputingannya gawian nang saharusnya ingat timbul kada ingat atawa kada kawa tagawi lagi.

“Gampang haja, kaina haja gin digawi. Masih lawas jua waktunya,” ujar Palui.

Karna kabiasaannya nang kada baik itu, Palui parnah kabuliangan saurang. Wayah itu Palui dibawai Pambakal Anjam tulakan ka Banjar handak badapatan wan abah hobnor.

Kisah Sapida Mutur Irit

sipalui-65Satiap hari Palui tulak ka wadah pumpa minyak bensin mambawa dua bigi jirigen ganal. Inya tapaksa umpat baantri maklum sudah parak sabulanan bilang ngalih banar mandapat bensin, padahal gawian Palui adalah bajual minyak di warung. Wayah sampai, sakalinya inya tadapat wan Tulamak nang handak maisi minyak sapida muturnya.

Mak…ui Mak, ujar Palui marawa Tulamak.

Napa bilang tiap hari pina maisi minyak? ujarnya pulang.

Hi-ih, ini nah sapida muturku bilang mamakan banar ka bensin. Hanyar talu hari diisi sudah ti-is pulang, ujar Tulamak bamamai.

Kisah Mancari Abahnya

sipalui-64Kalakuan Palui bujur-bujur kaya paribahasa urang bahari tuha-tuha kaladi makin tuha makin manjadi-jadi. Ibarat nyiur makin tuha makin baminyak. Kada kawa talihat bibinian pina langkar sadikit langsung ditakuni ngaran dibawai bakanalan, imbah itu batakun numur talipun atawa alamat rumah. Hanyar kalu ada kasampatan dibawainya bagandakan. Padahal bininya sudah talu ikung, tapi tatap haja inya pina mangidas.

“Bujur haja kalakuan Palui makin manjadi-jadi tapi kada kalihatan mancolok liur baiknya,” ujar Tulamak.