Category Archives: Kisah si Palui

Kisah Biasa Cipui-cipui

sipalui-47Wayah ini, nang ngaran Palui sudah jadi kaya urang jua. Panghidupannya pina nyaman, mulai baharta. Kadudukan sudah sama kaya bos nang di parusahaan-parusahaan. Palui rancak tulak ka mana-mana, bakapal tarabang. Sampai-sampai kakawalannya baucap kapal tarabang diulah Palui getek.

Kaadaan Palui nang kaya itu, kada datang situ sini. Tuhuk jua inya bahari basakit-sakit. Maklum Palui lainan katurunan urang sugih atawa badahi. Inya dasar anak patani matan hulu sungai nang madam di Gambut. Matan halus badiam di Gambut sampai barangkat bujang kada suah tulak jauh, paling-paling Palui ka Banjar. Itu gin amun ada kakawalan nang mambawainya tulakan, mun kada di kampung tu pang kulilik-kulilik.

Kisah Talinga Rinjing

sipalui-46Di parak rumah Palui ada urang hanyar manyiwa rumah, pinanya urang matan subarang pulau karna panderannya halus banar, ramah banar tingkah lakunya.

Wayah kamarian samalam bini tatangga hanyarnya itu datang ka rumah Palui, di samping handak bapapatuhan juga handak mainjam wadah manyanga iwak, sambil baucap : “kalau boleh bisa nggak kami pinjam wajan ibu?” ujar tatangganya itu ka bini Palui.

Kisah Baju Salawar Lawas

sipalui-45Bulan puasa jangan dianggap barat, walaupun sabujurnya tarasa saban hari parut kampis, lapar wan haus-hausnya.

Sual lapar itu tagantung wan kita haja maatasinya karna nang pasti kita kada bulih kurang makan wan tatap cukup vitamin.

“Sabujurnya kita makan wan nginum tatap haja kaya hari-hari biasa, hanya mamindah waktu haja. Makan siang atawa makan baisukan kita majuakan ka subuh gasan makan sahur wan makan malam kita majuakan ka magrib tamasuk nginum wan makan wadainya, ujar Palui.

Kisah Hintalu Basatimpil

sipalui-44Kaya biasa, imbah Isya kakawalan Palui rami marutit di warung. Bapandir ka hulu ka hilir kada karuan tampuh. Tumat mamandirakan pulitik sampai urang nang babini anum.

Rahat asyik bapandiran itu, Palui cungul ka warung. Muhanya pina kada bacahaya lalu. Katahuan banar kalau Palui lagi baisi pikiran nang barat banar. Rupanya nang maulah Palui tu pina pusang kada lain amun talu hari ni mintuhanya, alias kainya Aluh, datang wan umpat bamalam di rumah. Tahu haja kalakuan kainya Aluh tu, cariwit wan panyayarikannya.

Kisah Takutan Tabalului

sipalui-43Bubuhan di kampung Palui kada hakun kalah jua lawan bubuhan eropa sana, bubuhannya meadakan jua partandingan sipakbola antara kampung Palui malawan bubuhan kampung subarang.

“Ikam Rang ai karna awak ikam tatinggi, ikam kuandak manjadi panjaga gawang,” ujar pambakal Anjam mamanderi Tuhirang. “Garbus karna lincah maka aku jadiakan panyarang baduet wan si Surawin. Kalu Tulamak aku jadiakan bek di balakang,” ujar Pambakal Anjam pulang, gaya sidin kada kalah jua wan bubuhan palatih eropa sana.