Category Archives: Kisah si Palui

Kisah Mangawai Paman ES

sipalui-35Kada kaya biasanya batangah harian Palui pina kada sing bajuan di halaman rumah. Lawan parang sabilah inya haur batatabas kumpai nang tumbuh di halaman rumah. Kumpai ngitu tinggi pada lintuhutnya, makanya inya haur batatabas.

Sambil gagarunum saurangan satutumat inya bamandak. Baduduk di muka rumah sambil hingal-hingal maatur hinak. Parang bungkul kada sing lapasan pada tangannya.

“Mak, amun Palui wani batatabas saurang tu aku tahu jawabannya. Pasti inta lagi kada baduit. Jakanya inya baduit pasti inya maupahakan ka lain,” ujar Garbus ka Tulamak pas bajalan ka rumah Palui.

“Bujur banar tu Bus ai. Aku handak baucap kaya itu jua tadi, tapi tadahulu ikam,” ujar Tulamak.

Kisah Mancucuk Saban Hari

sipalui-34Wayah ini di kampung Palui handak maadaakan pamilihan umum. Tapi pamilunya itu sagin mamilih katua RT nang hanyar. Sualnya, bulan ini, masa jabatan Palui sudah habis.

Tiga ikung calun nang dicagarakan jadi katua RT mangganti Palui. Padahal, Palui masih handak haja manjabat pulang, tapi karna inya sudah dua kali tapilih, maka kada bulih umpat lagi.

Tapi Palui kada kahabisan akal. Bininya, si Zaleha dicalunakannya jadi katua RT. Padahal, si Zaleha kada bisa apa-apa, mambaca gin bajuju.

Kisah Asli Kambangnya

sipalui-33Pambakal Duan wayahini lagi bacari bibinian, maklum sidin sudah lawas saurangan karna ditinggalakan mati bininya. Sual bacari bibinian ini, sidin parcaya banar lawan Palui.

“Lui, cariakan bibinian. Aku tahu ikam urangnya pangawan wan banyak kawan kalu. Janda atawa balu kada papa jua, asal hakun aku ambil bini,” ujar Pambakal waktu tadapat Palui.

“Kabalujuran banar Pambakal ai. Ulun ada baisian kanalan janda. Sidin takanal sabagai janda kambang. Di kampungnya sidin takanal banar sabagai janda kambangnya kampung, samunyaan urang pasti tahu.”

Kisah Salah Gutak

sipalui-32Palui hiran malihat abah Garbus biar sudah tuha tapi masih talihat gagah, kada pina uyuh. Lalu ai inya nang handak tahu napa rahasia abah garbus bisa awit anum.

“Bus… ui… Garbus. Aku ada nang handak ditakuni nah,” ujar Palui pina supan-supan.

“Napa garang nang handak ditakunakan,” ujar Garbus.

“Aku handak batakun ini haja. Rahasia abah ikam kanapa bisa awit anum. Padahal, sidin sudah tuha banar kalo?” ujar Palui.

Kisah KDRT

sipalui-31Kabiasaan Palui nang hanyar pulang, samingguan ini bila baisukan inya bilang katuju banar duduk di warung acil Isul, manukar kupi wan mambaca surat kabar. Manukar kupinya biar sagalas tapi duduknya dua-tiga jam, pukuknya amun kada habis surat kabar tadi kada harapan bagarak tu pang pada dudukannya.

Napa barita hari ini Lui? ujar Tulamak manakuni Palui.

Nang kaya itu jua, hari ini bilang kadada nang manariknya, ujar Palui.

Mun handak manarik pakai tangan Lui ai, pasti tatarik, ujar Tulamak manimpali.

Tu pang barita napa pina rami, bini baadu lawan polisi masalah kakarasan laki, ujar

Tulamak mambalik kawadah barita kariminal.