Category Archives: Kisah si Palui

Kisah Sapuakan Ka Kapala

sipalui-90Ujar urang, rancak bajalan banyak pangalaman. Makanya Palui taharat pada kakawalannya. Inya kawa bakisah macam-macam bila sudah bulik ka banua, tamasuk waktu inya umpat rumbungan paninjauan ka Jawa, padahal inya jadi tukang angkut barang haja.

Amun Palui suah ka Jawa maka Garbus, Tuhirang, lawan Tulamak paling-paling suah ka kuta kabupatin haja. Hanyar-hanyar ini, Palui lawan kakawalannya batuturuk duit handak tulakan ka Banjar, mandangar habar sudah banyak banar nang hanyar wan kadada di banua.

Kisah Kadapol

sipalui-89Palui pina maitihi banar lawan baju saragam nang hanyar dibagiakan kumandannya. Himung banar inya makai baju nangitu. Di muka caramin inya marasuk baju lawan salawar lalu bapandir saurangan.

“Kaya jendral jua aku ni nah limbah babaju nangini?” ujarnya gagarunum dalam kamar.

“Jendral apanya abahnya? Jendral kancil kalu,” ujar nang bini mahapak.

“Ikam ni umanya ai pina kada bangga lawan aku diangkat jadi sekuriti,” ujar Palui pina sarik lawan bininya.

“Aku himung abahnya ai, tapi jangan ba-agak bapadah jendral sagala,” ujar nang bini manyahut.

Kada Lawas tadangar matan luar ada nang mangiyau.

Kisah Umpat Pitnes

sipalui-86Kada lawas tadi Palui sawat handak lawan bibinian. Kada urang lain, kawalnya segawian jua. Tapi rupanya kahandak Palui itu kada katulusan, bibinian tadi kada hakun lawan Palui, padahal Palui asa mat banar sudah lawan si Fatmah itu. Dipadahakannya awak Palui kakurusan, karimping kada baotot. Padahal kalu sual panampilan Palui tu kaya urang jua. Rambut bajambul, pakaian bagusuk tarus, ipuk kada suah puang. Asa sakit hati banar Palui mandangar bibinian nang dihandakinya manyambatnya nangkaya itu, asa dikarukut bidawang. Awas lah, kaina aku buktiakan, ujarnya garunuman.

Isuknya ditamuinya si Utuh Ganal, inya lalu batakun risip kaya apa supaya kawa baisian otot kaya si Utuh tadi.

Kisah Jalan di Tempat

sipalui-85Wayah ada kariditan matan kuperasi gasan bausaha, Tulamak umpat jua mandaptar. Tapi rupanya wayah inya dapat pinjamannya hasilnya kada sasuai wan nang diharapakan alias kada bahasil.

“Kada bahasil karna patunjuknya kada langkap,” sahut Tulamak.

“Kukira kada karna patunjuknya nang kada langkap tapi karna nang manarima patunjuk itu kada paham,” ujar Garbus.

“Cuba ikam pikir Bus, dipadahakan bausahalah supaya bulik mudal, makanya imbah cukup mudalnya lalu langsung kubulikakan ka kuperasi,” ujar Tulamak kada hakun disalahakan.

Kisah Rambut Putih Pamanis

sipalui-84Paharatan Palui bacaramin wayah basurui inya takajut banar karna tarnyata di caramin dilihatnya kapalanya sudah banyak tumbuhan huban nang panjang panjang. Umanya lajui tulak ka pasar tukarakan aku samir gasan mahirangi rambutku ngini, ujar Palui kukuciak wan bininya.

Kada usah abahnya-ai umur sudah batuha jua sudah parak kapala ampat, biar ditutupi tatap tabulik pulang kaina, ujar nang bini.