Category Archives: Kisah si Palui

Kisah Ganti Sabukuan

sipalui-53Tulamak amun basapida mutur gagas banar, kada suah gamat. Lubak malubak diranjahnya, apalagi ada kakanakan mandahuluinya, pasti inya handak mambalap.

Inya kada bagaduh bunyi masin hancur kaya masin kumpai, tatap ja digasaknya ngabut, jadi cucuk haja sapida muturnya rancak rusak pada baiknya.

Samingguan, Tulamak kada kalihatan tulak maujek. Palui wan Garbus kahiranan limbah kada malihat Tulamak kadada habarnya.

“Mana Tulamak Bus? Parak saminggu ni kada cungul?” ujar Palui manakuni Garbus.

Kisah Ilmu Hisab

sipalui-52Kampung Palui tamasuk kampung nang rakat. Saban malam Jumahat pasti haja takumpulan buhannya bayasinan. Nang kada suah ka langgar gin, amun malam Jumahat pasti umpat jua ka langgar. Limbah isya langsung bayasinan ka rumah nang kana giliran. Tabarungan malam ini takana wadah Tukacil.

“Mun malihat pangalaman, tukacil ni pasti makanannya nasi sop,” ujar Garbus wayah tulakan ka wadah Tukacil.

“Ikam ni pina panahunya bus ai,” ujar Palui.

“Aku kada pina panahunya, karna saban baaruhan di wadah Tukacil, pasti makanannya nasi sop, ayamnya racikannya halus ha pulang,” ujar Garbus.

Kisah Palandauan

sipalui-51Palui tamasuk paling pangoler wan rancak bangun malandau. Sudah jua inya dipadahi ulih uma abahnya supaya maubah kalakuannya itu karna bila handak babini harus rajin bacari razaki, jangan pangoler wan jangan bangun malandau. Sampai akhirnya Palui kawin wan si Zaleha gadis pujaan hatinya, tapi kalakuannya tatap kada baubah.

“Karna ulun balum bagawi tapaksa ulun umpat sampiyan haja,” ujar Palui.

“Tapi ada syaratnya ikam harus bausaha wan jangan pangoler,” ujar mintuhanya.

“Inggih, insya Allah ulun kada pangoler lagi,” ujar Palui.

Kisah Maigau

sipalui-50Satiap handak guring malam Palui wan bininya pasti bapapandiran, bagagayaan sambil bagaritikan: Kita balaki-babini ini umanya-ai haruslah saling mamahami supaya tatap ruhui, ujar Palui.

Ulun abahnya ai sudah matan bagagandakan dahulu kaya itu, tapi abahnya haja nang pina rancak layau kada ingat anak bini di rumah, sahut bininya.

Kalu aku ada salah hilaf sadikit muhun dimaafakan haja umanya-ai, karna bahanu aku kada sadar lalu kalajuan, ujar Palui.

Kisah Talajuk Jua

sipalui-49Di antara Palui sapakawalan, Garbus haja nang sampai wayah ini baluman baisian bini. Maklum Garbus itu urangnya talalu pamilih. Amun kada sasuai wan saliranya, kada harapan inya baliur.

Parnah jua bubuhannya mancoba manyaungakan wan babinian bujang urang kampung subarang, tatap haja inya kada hakun. Ujarnya kada level.

Wayah tadi inya bakanalan wan babinian nang ngarannya si Imas hanyar pindah dari Jawa. Pina rakat banar, pina sarantang-saruntung ka sana ka mari badua. Si Imas itu dandanannya nangkaya artis sinetron, bapupur wan bagincu tabal banar, maklum inya baisian salon saurang.“Umai lah bilang asik banar, kada ingat dikawal lagi. Bisa-bisa muha kawal haja gin kada pinandu lagi,” ujar Tulamak manyindir.