Category Archives: Kisah si Palui

Kisah Indah Sadikit

sipalui-77Wayah panghidupan makin sakit, haraga- haraga makin balarang, gawian ngalih dicari maka makin batambahlah bubuhan urang miskin, urang malarat dan mandarita.

Karna ngalih mancari gawian maka makin babanyaklah pangangguran, ditambah pulang adanya PHK.

Tapi sabaliknya banyak jua urang nang batambah sugih, makin malimpah kakayaannya. Walaupun jaman sakit tapi kawa haja manukar sapida mutur atawa mutur nang hanyar, baulah atau mangganali rumah lalu bulang bulik bajalanan ka jawa.

Kisah Asa Tu In Wan

sipalui-78Bariah di kampung tamasuk janda kambang. Urangnya lamak mungkal, kulitnya putih kuning, rambutnya ikal, pambengkeng wan bila lihum bungas banar. Lawan laki tadahulu kada sampai satahun sarak, pinanya kada ba akuran, taharat nang bini pada nang laki. Makanya rami jadi panderan urang.

Kawa garang lalakian nang handak lawan Bariah ini maimbangi kaharatannya. Sampai-sampai Palui lawan kakawalannya wani bataruh. Ujarnya, paling lawas satangah tahun cagar sarak pulang. Sakalinya apa nang ditaruhakan bubuhan Palui bujur jua. Pamuda bujangan itu sawat bakumpul talu bulan haja, lalu paampihannya basarakan pulang.

“Kira-kira kawa pang malawani urang sugih, harus saraba ada. Baik pamakan atawa pakaian,” ujar Garbus.

Kisah Rancaki Manggutak

sipalui-75Palui hiran malihat abah Garbus biar sudah tuha tapi masih talihat gagah, kada pina uyuh. Lalu aiinya nang handak tahu napa rahasia abah garbus bisa awit anum.

“Bus… ui… Garbus. Aku ada nang handak ditakuni nah,” ujar Palui pina supan-supan.

“Napa garang nang handak ditakunakan,” ujar Garbus.

“Aku handak batakun ini haja. Rahasia abah ikam kanapa bisa awit anum. Padahal, sidin sudah tuha banar kalo?” ujar Palui.

“Ooo itukah. Mun kaya itu kada usah ngalih-ngalih. Baca haja dibuku-buku majalah banyak rasip-rasip awit anum.

Kisah Bajual Pundut

sipalui-76Hari itu Garbus wan bininya duduk baristaan di palataran kalihatan kaduanya basakit hati banar. Hari Ahad kaina,aku bulik haja ka pahuluan, abahnya ai, ujar nang bini.

Aku kada tahan lagi hidup di Banjar ini. Pancaharian kita magin ngalih. Kaparluan sahari hari makin balarang. Baulah wan bajualan wadai kada bapayuan.

Aku jua ma-ujik uyuh, apa lagi harga binsin kahada turun-turunnya, ujar Garbus manimpali pandir, tambah marista.

Sudah kuturuti papadah Kai Tuganal. Kita ini sudah diramalkan ulih sidin, sabaiknya kita bausaha badagang barang-barang nang balimpat-lipat haja. Hujungan pasti balipat jua, ujar sidin.

Kisah Batu Kacubung

sipalui-74Salawas dapat bagian warisan matan kayinya Tulamak pina bapakaian banar. Baju salawar saraba hanyar, pakai galang jam. Bahkan kada lawas tadi inya bakakalung amas. Ujarnya mamakaiakan ampun bini.

“Mak ui Tulamak, lalakian itu kada bulih pakai amas, haram. Parhiasan amas itu dihususkan gasan bibinian,” ujar Palui.

“Tapi kanapa maka ikam mamakai utas Lui?” ujar Garbus.

“Utasku ini lain amas tapi utas sawasa alias wasi putih,” ujar Palui.