Category Archives: Kisah si Palui

Kisah Dikira Kantut

sipalui-88Kamarian itu bubuhannya dudukan di gardu sambil mahadang dauh ashar, bapapanderan ka hulu ka hilir sambil marawai urang lalu nang hanyar datang matan pasar wadai.

“Kita ini kada langkap karna kawal kita si Palui balum kalihatan,” ujar Garbus.

“Sudah watak Palui mulai matan lagi halus bila bajanji pasti talambat,” ujar Tulamak.

“Tapi kalu bajanji gasan sembahyang kada bulih talambat,” ujar Garbus.

“Mungkin inya ada halangan,” ujar Tulamak sambil manunjuk.

“Wah, rupanya Palui hanyar datang di pasar pina balinggang bajalan,” ujar Garbus.

Kisah Hintalu Karuang

sipalui-95Salawas jalanan sudah baaspal, raminya kampung Palui makin batambah. Satutumat ada kunjungan pajabat nang singgah. Sampai sakali ini ada pajabat nang isuk handak singgah ka kampung Palui.

“Bus, isuk kita kadatangan tamu matan kabupaten,” ujar Palui mamanderi Garbus.

“Napa acaranya Lui?” ujar Garbus.“Acaranya silaturahmi haja, karna bubuhan sidin-sidin itu handak maninjau panambangan,” ujar Palui.

“Di wadah kita ini kadada panambangan kanapa sidin maninjau,” ujar Garbus.

Kisah Kulihan Maunjun

sipalui-94Bubuhannya bila hari parai tulakan maunjun. Bila wayah musim hujan bubuhannya tulak baisukan, kamariannya sudah bulikan. Tapi wayah musim kemarau maka tapaksa makin jauh mancari tambak nang babanyu, makanya tulak baisukan bisa imbah isya hanyar datangan. Bahkan kada jarang parak tangah malam hanyar sampai ka rumah.

“Gawian maunjun ini bujur-bujur hiburan,” ujar Tulamak.

“Biarpun hiburan harus ada hasilnya Mak ai,” ujar Garbus.

Kisah Kulak Masin

sipalui-93Bila sudah hari Ahad, bubuhan Palui wan kawalannya paling kasukaan banar. Karna hari Ahad itu banyak urang nang basaruan panganten, maka cagar tarasani makanan macam-macam wan nyaman nyaman.

“Biarpun banyak dan macam- macam makanan nang disajiakan urang tapi kada cagar samunyaan tarasani, karna parut ada batasnya,” ujar Garbus.

“Makanya bila saruan itu Bus ai jangan banyak banyak mangaut nasi atawa iwaknya tapi biar sadikit sadikit haja asal samunyaan tarasani,” sahut Tulamak.

“Kalu samunyaan macamnya dikaut dibuat ka piring, pasti kada nyaman lagi rasanya karna sudah campur baur, masin, manis, masam, padas,” ujar Garbus.

Kisah Takuciak di Dokter

sipalui-92Sudah samingguan ini Palui kasakitan gigi. Bawaannya manyanyarik tarus kada kawa mandangar urang ribut sadikit, inya lalu kukuciak sarik. Nang kasihan adalah anaknya nang rancak kana mamai.

“Ka dukter abahnya ai, ka dukter,” ujar bininya.

Aku takutan ka dukter gigi umanya ai, aku gaer kalu pina disuruh dicabut,” ujar Palui takuringis.

“Daripada sampiyan manyarik- nyarik tarus wan kakanakan, pusang jua ulun mandangarnya,” ujar nang bininya pulang.