Tag Archives: Cerita Bahasa Banjar

Kisah Baju Salawar Lawas

sipalui-45Bulan puasa jangan dianggap barat, walaupun sabujurnya tarasa saban hari parut kampis, lapar wan haus-hausnya.

Sual lapar itu tagantung wan kita haja maatasinya karna nang pasti kita kada bulih kurang makan wan tatap cukup vitamin.

“Sabujurnya kita makan wan nginum tatap haja kaya hari-hari biasa, hanya mamindah waktu haja. Makan siang atawa makan baisukan kita majuakan ka subuh gasan makan sahur wan makan malam kita majuakan ka magrib tamasuk nginum wan makan wadainya, ujar Palui.

Kisah Hintalu Basatimpil

sipalui-44Kaya biasa, imbah Isya kakawalan Palui rami marutit di warung. Bapandir ka hulu ka hilir kada karuan tampuh. Tumat mamandirakan pulitik sampai urang nang babini anum.

Rahat asyik bapandiran itu, Palui cungul ka warung. Muhanya pina kada bacahaya lalu. Katahuan banar kalau Palui lagi baisi pikiran nang barat banar. Rupanya nang maulah Palui tu pina pusang kada lain amun talu hari ni mintuhanya, alias kainya Aluh, datang wan umpat bamalam di rumah. Tahu haja kalakuan kainya Aluh tu, cariwit wan panyayarikannya.

Kisah Takutan Tabalului

sipalui-43Bubuhan di kampung Palui kada hakun kalah jua lawan bubuhan eropa sana, bubuhannya meadakan jua partandingan sipakbola antara kampung Palui malawan bubuhan kampung subarang.

“Ikam Rang ai karna awak ikam tatinggi, ikam kuandak manjadi panjaga gawang,” ujar pambakal Anjam mamanderi Tuhirang. “Garbus karna lincah maka aku jadiakan panyarang baduet wan si Surawin. Kalu Tulamak aku jadiakan bek di balakang,” ujar Pambakal Anjam pulang, gaya sidin kada kalah jua wan bubuhan palatih eropa sana.

Kisah Asa Wan Umanya

sipalui-42Palui tamasuk urang nang katuju babisnis. Wayah ini Palui babisnis wasi tuha, maka dimana haja mandangar ada urang bajajual wasi inya pasti tulak manyasah. Kada lawas tadi Palui babisnis ka subarang banua manukari wasi kapal baburung, lalu dirahainya hanyar dijualnya pulang ba-kilu. Biasanya inya kada kawa lawas madam karna dandaman wan bininya, tautama wan nang satangkup itu.

“Kanapa Lui maka ikam sakali ini lawas banar madam ka Jawa sana. Biasanya satumat babulik ka banua, kada sampai saminggu cangul pulang,” ujar Tulamak batakun.

Kisah Salawar Bahuma

sipalui-41Palui wan kakawalannya nangkaya Garbus, Tulamak wan Tuhirang bajanji handak tulakan ka kuta. Maklum hanyar haja musim katam makanya lagi kancang-kancangnya epok.

Imbah inya sampai di pasar lalu masing-masing baulanja, ada nang manukar timbaku, gula, asam uyah macam-macam ai nang di tukarnya.

“Ikam handak manukar napa Lui?” ujar Tulamak.