Tag Archives: Cerita Bahasa Banjar

Kisah Bagalar Sarjana

sipalui-97Bini Palui bulik dari pasar, takajut malihat undangan di palatar rumah ba andakan. Undangan pangantinan minggu kaina di Banjar. Nang ma undang Julak Sapran, urang kampung sini jua lawas puluhan tahun bagana di Banjar,mangawinakan cucu kasayangan.

Dalam undangan tertera nama Palui SH, wan bini, nang sabuting Tulamak BSc, sabutingnya lagi Garbus BA wan bini.

“Bingung ulun abahnya ai, napa pian sapakawanan maka bagalar sarjana? Pabila kuliah bahari di Banjarkah…,” jar nang bini ka anu Palui.

“Iya am aku pun bingung jua nah, padahal dahulu aku jadi pa ujekan haja, kada kawa kuliah, duitnya kada baisian jua. Nang panting kita takunakan langsung wan Julak Sapran pas arian saruan kaina,” jar Palui.

Kisah Tatipu

sipalui-100Tuhuk sudah nang ngaran si Palui melamar bagawi ka mana-mana. Tapi kada mau jua ditarima ulih perusahaan atawa kantur nang ditujunya. Muyak sudah inya maninting map ka sana kamari makanya inya mamutusakan mambuka warung nasi di halaman rumah. Mudalnya inya pinjam lawan Garbus.

Sampai sabulan inya bawarung, sakalinya kada sing payuan. Babasian tarus dagangan Palui saban hari. Kalu kaya ini tarus cagar satumat haja warung nang ini batahan, ujar Palui dalam hati. Malihat warung Palui kada sing payuan, ada urang nang bapadah paranurmal, handak manulungi Palui. Urang itu bapadah kawa mambari palaris nang datang dari dairah pagunungan.

Kisah Kahilangan Mata

sipalui-98Mama Amat , bini si Palui kahimungan banar malihat lakinya bagawi di parusahaan tambang ,andaknya di banua ini jua. Tiap bulan kada kurang mangirimi bini duit tangah dua juta.

Ambil duit di ATM sudah aku kirim umanya Amat ai? Jar Palui ka anu bininya.

Barapa ,Abahnya?

Lima ratus ribu haja dahulu?

“Cukuplah sa itu? Mana bayar karidit rumah, karidit sapida mutur,” sahut nang bini takurasam.

“Basabar ai Mama Amat ai, aku ini ampih sudah bagawi ditambang, wayah ini aku kahilangan mata…,” jar Palui manutup ka HP nya.

Kisah Sati Bakarangan

sipalui-99Palui sudah samingguan bulik kampung dari kuta Rantau ka Banjar. Malihat buhan Tulamak duduk di gardu umpat jua inya bagabung.

“Apa habar Lui,lawas bulik ka kampung,” Tulamak manyapa Palui.

“ Maklum haja Mak ai aku mailangi kuitan bibinian lagi nang masih hidup,” jawab Palui.

“Ramilah di kampung ikam Lui? Apa haja nang ikam gawi?” Takun Garbus.

“Banyak basantai haja Bus ai, Mak ai,” jar Palui manyahuti.

Kisah Manawari Banar

sipalui-101Palui wan kakawalannya maambil upah borongan batatabas di kantor kalurahan, napa rumputnya sudah pina tinggi-tinggi. Tapi karna dikarubuti batiga makanya sabalum tangah hari gawian batatabasnya sudah handak tuntung.

“Imbah tuntung bagawi borongan tabasan ini, kita makanan,” ujar Tulamak.

“Ikam ini Mak ai makanan tarus nang dihatiakan,” ujar Garbus.

“Gasan nangapa duit kalu kada gasan makan, apalagi uyuh-uyuh bagawi bahaharian ini,” ujar Tulamak.

“Aku akur haja imbah bagawi ini makanan, tapi sabalumnya kita babarasih awak, baudhu lalu sembahyang. Imbah
tuntung sembahyang hanyar kita bapikir makanan,” ujar Palui.

“Tapi ada syaratnya, karna gawian kita ini pas-pasan upahnya maka kita ‘BSS’ haja,” ujar Tulamak.