Tag Archives: Cerita Bahasa Banjar

Kisah Bujangan Atawa Janda

sipalui-73Di kampung Palui bubuhan karang taruna madakan lomba banyanyi alias bakaraoke. Bubuhannya handak mancari bakat gasan diumpatakan lomba antar buhan karang taruna di kabupaten kaena. nang umpat tasarah haja, bibinian atawa lalakian, umur kada dibatasi. Banyak banar pasarta nang umpat.

“Aku handak mandaftarakan kamanakanku umpat lomba. Napa haja saratnya?” ujar Garbus.

“Saratnya bebas bus ai, kada mamandang umur, asal harat banyanyi,” ujar Tulamak.

“Kamanakan ikam nang mana handak umpat Bus?” ujar Palui.

“Kamankanku si Jubai, inya pintar banyanyi.”

Kisah Balunya Kuhadang

sipalui-72Hari itu Palui pina taungut saurangan, duduk di higa lalungkang, matanya pina manarawang jauh. Palui sudah babarapa hari ini pina mangalamun. Sampai-sampai kada tahu Garbus datang lalu duduk di higanya. Malihat kawal pina taungut, Garbus nang duduk di higa Palui itu managur.

“Kanapa Lui ikam pina makin rancak mangalamun?” ujar Garbus marawa Palui nang lagi taungut.

“Mamikirakan nasib,” sahut Palui handap.

“Nasib jangan dipikirakan karna sudah tatulis di diri masing-masing, nasib, juduh lahir wan mati sudah ada garisnya,” ujar Garbus.

“Bujur ujar ikam itu Bus ai, tagal kita disuruh jua bausaha jangan manyarah wan nasib,” ujar Palui.

Kisah Dicium Minta Sarak

sipalui-70Palui tamasuk urang nang katuju bagaya dan katuju balulucu. Tapi kanapakah sudah talu hari ini Palui pina sandu, katuju mangalamun wan bila digayai kada tapi mau tatawa.

“Lui.. kita bakawan matan halus, maka sakit sanang dan suka duka kita alami basama. Jadi jangan sampai sadih ikam itu disandang saurangan haja. Kisahakanlah napa pungkalanya, bila kawa kubantu atawa paling kada umpat mamikirakan,” ujar Garbus.

“Kukira biar kukisahakanpun ikam pasti kada kawa manulung. Karna masalahnya ini barat……. barat banar,” ujar Palui.

“Kisahakanlah Lui ai, kaina kubantu,” ujar Garbus.

Kisah Gunta Ganti Utas

sipalui-71Imbah baampih mahunur di kantur pambakal, Palui tuhuk bacari gawian kasana-kamari. Bahkan inya sawat jua tulak madam ka subarang sana, tapi kada tahan jua imbah itu tabulik pulang ka banua.

“Lalu napa pulang nang ikam gawi wayah ini Lui?” ujar Tulamak manakuni Palui.

“Sual gawian napa haja aku kada manampik asal jadi duit wan halal,” sahut Palui.

“Kulihat saban hari ikam ada di rumah haja atawa di warung sama-sama wan kami, tapi nyatanya kantung ikam kancang tarus wan kawa mambayariakan nginuman,” ujar Garbus.

Kisah Kurban Kakarasan

sipalui-69Kabiasaan Palui nang hanyar pulang, samingguan ini bila baisukan inya bilang katuju banar duduk di warung acil Isul, manukar kupi wan mambaca surat kabar. Manukar kupinya biar sagalas tapi duduknya dua-tiga jam, pukuknya amun kada habis surat kabar tadi dibacanya, kada harapan bagarak tu pang pada dudukannya.

“Napa barita hari ini Lui?” ujar Tulamak manakuni Palui.

“ Nang kaya itu jua, hari ini bilang kadada nang manariknya,” ujar Palui.

“Mun handak manarik pakai Lui ai, pasti tatarik,” ujar Tulamak manimpali.

“Tu pang barita napa pina rami, bini baadu lawan polisi masalah kakarasan rumah tangga,” ujar Tulamak mambalik kawadah barita kariminal

“Oo.. nang ini kah? ujar Palui umpat mambaca barita nang ditunjuk Tulamak.