Tag Archives: Cerita Bahasa Banjar

Kisah Dikira Dokter

Palui-04Tumatan halus Palui bacita-cita handak jadi Tuan Guru. Sasuai wan cita-citanya maka kamana haja inya pasti pakai baju, tapih, salawar atawa kupiah wan surban putih. Pukuknya kada kalah wan Tuan Guru nang asli.

Hanyar-hanyar tadi, parahatan Palui handak bamagrib ka langgar, inya tatamu wan Garbus nang mahabarakan bahwa mamarinanya Palui kana batabrakan wan sudah dibawa ka Rumah Sakit Ulin Banjarmasin.

Kisah Lain Gulu Hayam

Palui-03Wak Haji Idrus manyaru bubuhan Palui, Garbus wan Tulamak, sidin basalamatan karna handak tulak haji ka Makkah.

“Habari si Palui, kaina inya kada hadir,” ujar Garbus.

“Kada usah dihabari Bus ai, inya pasti sudah tahu karna antinanya labih tinggi dari aku. Kalu kita hanyar mandangar hari ini, Palui sudah mancium bau saminggu sabalumnya,” ujar Tulamak.

Wayah malam basalamatannya, bubuhannya sawat datangan dan umpat manarima tamu serta wayah makanan umpat jua basusurung.

Kisah Uyuh Baharaguan

Palui-02Kada karasaan sudah labih anam tahun Palui kawin wan si Jaleha. Bubuhannya badua sudah dikaruniai talu ikung anak nang sabarataan lalakian. Jaraknya antara anak nang saikung wan nang lainnya kada tapi jauh, paling paling satahun.

Napa pabriknya baproduksi tarus maka saban tahun musti cangul saikung. Anak Palui nang partama bangaran si Pulai, urangnya nakal banar. Wayah ini sudah sakulah TK. Anak nang kadua wan katiga kada kalah jua nakalnya.

“ Rasa lapah abahnya ai ulun amun tiap hari manjagai kakanakan. Balum lagi baharaguan di dapur,” ujar bininya wayah Palui handak tulak bagawi.

“Nangkaya itu pang amun baranakan halus, apalagi anak kita itu kada jauh halatannya,” ujar Palui.

Kisah Babatis Ampat

Palui-01Tabalujur malam Jumahat, pukul sambilan hujan garimis, awak dingin-dingin. Si Palui wan bininya sudah basiap-siap handak guringan. Anaknya nang bungsu, si Aluh Kacil guring sakalambu wan kakanya di ruang subalah.

“Byaaar….pet!!” bakajutan lampu pajah, lalu kadap sarumahan. Palui wan bininya kulir bangun manyalakan lampu templuk.

“Bah….ini maka-am, ngalih banar!” ujar Palui gagarunum mambisiki nang bini.

“Napa ngalihnya?” sahut nang bini bagamat.

“Mun bakadap ngini, kada sip ading ai. Aku kada kawa malihat apa-apa lagi, kadap nah,” ujar Palui, sambil manggagap mahahar ka atas ka bawah.

Kisah Dikira Kantut

sipalui-88Kamarian itu bubuhannya dudukan di gardu sambil mahadang dauh ashar, bapapanderan ka hulu ka hilir sambil marawai urang lalu nang hanyar datang matan pasar wadai.

“Kita ini kada langkap karna kawal kita si Palui balum kalihatan,” ujar Garbus.

“Sudah watak Palui mulai matan lagi halus bila bajanji pasti talambat,” ujar Tulamak.

“Tapi kalu bajanji gasan sembahyang kada bulih talambat,” ujar Garbus.

“Mungkin inya ada halangan,” ujar Tulamak sambil manunjuk.

“Wah, rupanya Palui hanyar datang di pasar pina balinggang bajalan,” ujar Garbus.