Tag Archives: Kisah Palui

Kisah Ampih Bahapi

palui-12Salawas rajin duduk di warung Mama Riska nang janda satu anak, Palui dua laki bini kada barawaan di rumah.

”Mana mama Amat hapiku, ikam sita barapa hari ini, sulit banar aku bakomunikasi wan kakawanan?” ujar Palui baisukan jam tujuh manakuni bininya pina sarik.

“Sual hapi itu urusan ulun, kada urusan pian, abahnya ai? Nang manukarakan hapi ulun kalu?” jawab bini Palui lantih.

“Kaya ini haja umanya ai, kita bahurup, aku di rumah batatapas, mahuan anak wan gawian rumah tangga lainnya. Ikam nang turun maujek setiap hari, hakunlah?” sahut Palui mambari alternatif.

Kisah Kada Tahan Maarit

palui-11Rancak curhat pambakal ka Palui. Salawas wayah ini, banyak remaja putra maupun putri di kampungnya nang kawin muda atau nikah usia dini, sehingga menjadi keprihatinan semua pihak termasuk abah pimpinan daerah.

“Ikam Lui lah, karana sebagai kapala urusan pambangunan, kutugasakan mambari panyuluhan ka masyarakat khususnya terutama remaja putra-putri di kampung kita ini jua,” ujar pambakal ka Palui.

“Ulun akur tarus pambakal ai, tapi harus ada pang nara sumbernya nang ahlinya mandampingi,” sahut Palui besemangat.

“Tenang haja Lui ai, sudah ada jadwalnya kuulahakan. Isuk baisukan di aula SMA , kita kumpulakan remaja putra-putri sakampungan,” sambat pambakal.

Kisah Ampih Bapupur

palui-10Balum sabulan lagi kakak bini Palui nang bangaran Acil Julaikha ditinggalakan mati laki, talihat pina buringisan. Jarang ka luar rumah, jarang ka pasar manukar iwak atau sayur, jarang pula duduk di warung guring-guringan Uwa Halidah.

”Napa Lui Acil Julaikha kada biasa lagi duduk di warung Uwa Halidah ini?” takun Garbus ka Palui, wan ampih pinanya bapupur, bagincu kaya dahulu.

“Kanapakah kalu, mungkin sidin pina panyupan salawas ditinggal mati ulih abahnya Hatimah?” jawab Palui manangguh.

“Ujar te, ada nang kada maijinakan ka luar rumah?” sahut Uwa Halidah umpat bapander.

Kisah Kantur SPP

palui-09Di kantur pambakal salawas dapat dana desa ini, warga di kampung Palui dimudahakan dalam maakses keuangan gasan manambah mudal usaha. Kada sajuta, lima ratus ribu kawa haja mainjam. Saratnya KTP haja wan sudah ada usaha.

”Ikam Lui ai aku ulah jadi kapala kantur SPP di kampung kita ini, apalagi pangalaman ikam sudah cukup haja , jadi kapala urusan pambangunan mandua tahun,” ujar pambakal ka Palui.

Kisah Turun Naik

palui-07Zaman wayah ini binian kada hakun lagi bagana di rumah, apalagi ada kabisaan manyanyi atau nang lainnya. Kaya itu jua bini Palui ada baisian bakat manyanyi. Umpat kalompok pa urkesan. Jadi bila ada nang maundang urang bakarasmin umpat bini Palui sebagai biduanitanya atau istilah keren saat ini jadi artisnya.

”Taungut Lui lah ikam ini rancak, napa bini jarang di rumah, iya kalu Lui?” rawa Garbus ka Palui.

“Sadang sudah Lui ai, bini haur bausaha tarus, ikam makalahan am, maragap guguling haja di kalambu,” sahut Tulamak.