Tag Archives: Kisah Palui

Kisah Ampih Bapupur

palui-10Balum sabulan lagi kakak bini Palui nang bangaran Acil Julaikha ditinggalakan mati laki, talihat pina buringisan. Jarang ka luar rumah, jarang ka pasar manukar iwak atau sayur, jarang pula duduk di warung guring-guringan Uwa Halidah.

”Napa Lui Acil Julaikha kada biasa lagi duduk di warung Uwa Halidah ini?” takun Garbus ka Palui, wan ampih pinanya bapupur, bagincu kaya dahulu.

“Kanapakah kalu, mungkin sidin pina panyupan salawas ditinggal mati ulih abahnya Hatimah?” jawab Palui manangguh.

“Ujar te, ada nang kada maijinakan ka luar rumah?” sahut Uwa Halidah umpat bapander.

Kisah Kantur SPP

palui-09Di kantur pambakal salawas dapat dana desa ini, warga di kampung Palui dimudahakan dalam maakses keuangan gasan manambah mudal usaha. Kada sajuta, lima ratus ribu kawa haja mainjam. Saratnya KTP haja wan sudah ada usaha.

”Ikam Lui ai aku ulah jadi kapala kantur SPP di kampung kita ini, apalagi pangalaman ikam sudah cukup haja , jadi kapala urusan pambangunan mandua tahun,” ujar pambakal ka Palui.

Kisah Turun Naik

palui-07Zaman wayah ini binian kada hakun lagi bagana di rumah, apalagi ada kabisaan manyanyi atau nang lainnya. Kaya itu jua bini Palui ada baisian bakat manyanyi. Umpat kalompok pa urkesan. Jadi bila ada nang maundang urang bakarasmin umpat bini Palui sebagai biduanitanya atau istilah keren saat ini jadi artisnya.

”Taungut Lui lah ikam ini rancak, napa bini jarang di rumah, iya kalu Lui?” rawa Garbus ka Palui.

“Sadang sudah Lui ai, bini haur bausaha tarus, ikam makalahan am, maragap guguling haja di kalambu,” sahut Tulamak.

Kisah Hanyar Satu

palui-06Ada lapuran urang tuha murid di sakulahan Palui sakalinya banyak murid dipalak ulih kakak kelasnya. Sahari bahanu ampat ribu, lima ribu, dipalak kakak kelasnya, kalu dikumpulakan jadi banyak haja.

”Kepada para murid nang marasa dipalak agar melapur ke bapak langsung, kalunya supan bisa ma sms numur bapak,” ucap kapala sakulah waktu jadi pembina upacara.

Tuntung upacara, kemudian nang diduga mamalak berdasarkan lapuran para murid,dipanggil ulih kapala sakulah.

Kisah Bakumpul Mintuha

sipalui-103Arisan ibu-ibu di kampung, rami buhan bini Palui, bini Garbus wan bini Tulamak umpat jua bakumpulan di arisan. Tiap Sanayan kamarian, saminggu sakali takumpulan jadi ajang curhat buhan ibu. Sabalum bacabut arisan, mambaca yasin, batahlil, wan tausiah tuan guru H Baderi.

“Nabi itu urangnya pamarasan, suka mambantu wan manulung urang nang kesusahan. Kaya itu jua buhan ibulah, amun kawa kalakuan kita?” ujar guru batausiah.

“Kaya apa guru bila ada kawan kita kasusahan, minta carikan solusinya inya, bulih hajakah?” takun bini Palui.