Tag Archives: Kisah Palui

Kisah Kahilangan Mata

sipalui-98Mama Amat , bini si Palui kahimungan banar malihat lakinya bagawi di parusahaan tambang ,andaknya di banua ini jua. Tiap bulan kada kurang mangirimi bini duit tangah dua juta.

Ambil duit di ATM sudah aku kirim umanya Amat ai? Jar Palui ka anu bininya.

Barapa ,Abahnya?

Lima ratus ribu haja dahulu?

“Cukuplah sa itu? Mana bayar karidit rumah, karidit sapida mutur,” sahut nang bini takurasam.

“Basabar ai Mama Amat ai, aku ini ampih sudah bagawi ditambang, wayah ini aku kahilangan mata…,” jar Palui manutup ka HP nya.

Kisah Sati Bakarangan

sipalui-99Palui sudah samingguan bulik kampung dari kuta Rantau ka Banjar. Malihat buhan Tulamak duduk di gardu umpat jua inya bagabung.

“Apa habar Lui,lawas bulik ka kampung,” Tulamak manyapa Palui.

“ Maklum haja Mak ai aku mailangi kuitan bibinian lagi nang masih hidup,” jawab Palui.

“Ramilah di kampung ikam Lui? Apa haja nang ikam gawi?” Takun Garbus.

“Banyak basantai haja Bus ai, Mak ai,” jar Palui manyahuti.

Kisah Manawari Banar

sipalui-101Palui wan kakawalannya maambil upah borongan batatabas di kantor kalurahan, napa rumputnya sudah pina tinggi-tinggi. Tapi karna dikarubuti batiga makanya sabalum tangah hari gawian batatabasnya sudah handak tuntung.

“Imbah tuntung bagawi borongan tabasan ini, kita makanan,” ujar Tulamak.

“Ikam ini Mak ai makanan tarus nang dihatiakan,” ujar Garbus.

“Gasan nangapa duit kalu kada gasan makan, apalagi uyuh-uyuh bagawi bahaharian ini,” ujar Tulamak.

“Aku akur haja imbah bagawi ini makanan, tapi sabalumnya kita babarasih awak, baudhu lalu sembahyang. Imbah
tuntung sembahyang hanyar kita bapikir makanan,” ujar Palui.

“Tapi ada syaratnya, karna gawian kita ini pas-pasan upahnya maka kita ‘BSS’ haja,” ujar Tulamak.

Kisah Papuyu Ubaran

sipalui-40Wayah banyu di pahumaan mulai karing Palui katuju banar maunjun papuyu. Saban hari gawiannya maunjun papuyu haja, biasanya imbah tangah hari inya sudah basiap handak tulak . Bilang kamaruk banar Palui baunjun, bilang kada ingat lagi kakawalannya. baunjun. Padahal kulihan iwaknya gin kada tapi banyak jua.

“Nangapa kisahnya ikam wahini Lui bilang katuju banar baunjun? ujar Tulamak batakun.

“Bubuhan ikam kada tahu banar ai, jaka maumpati aku baunjun pasti handak batarusan jua baunjun hari-hari,” ujar Palui lihum.

Kisah Ubat Ngalu

sipalui-39Satiap sabulan sakali bubuhannya pasti tulakan bajajalan ka Banjar. Salain mailangi kakawalan nang di Banjar, bubuhannya jua katuju balalihat ka pasar-pasar ganal nang ada di Banjar.

“Tampulu hari parai baiknya kita basilaturahmi ka wadah kakawalan di Banjar,” ujar Garbus mambawai Tulamak.

“Aku akur haja Bus ai asal bawai jua Palui karna kada rami kalu cuma baduduan,” ujar Tulamak.

“Palui itu akur tarus Mak ai apalagi di sana ada kaluarganya,” sahut Garbus.