Tag Archives: Kisah Palui

Kisah Papuyu Ubaran

sipalui-40Wayah banyu di pahumaan mulai karing Palui katuju banar maunjun papuyu. Saban hari gawiannya maunjun papuyu haja, biasanya imbah tangah hari inya sudah basiap handak tulak . Bilang kamaruk banar Palui baunjun, bilang kada ingat lagi kakawalannya. baunjun. Padahal kulihan iwaknya gin kada tapi banyak jua.

“Nangapa kisahnya ikam wahini Lui bilang katuju banar baunjun? ujar Tulamak batakun.

“Bubuhan ikam kada tahu banar ai, jaka maumpati aku baunjun pasti handak batarusan jua baunjun hari-hari,” ujar Palui lihum.

Kisah Ubat Ngalu

sipalui-39Satiap sabulan sakali bubuhannya pasti tulakan bajajalan ka Banjar. Salain mailangi kakawalan nang di Banjar, bubuhannya jua katuju balalihat ka pasar-pasar ganal nang ada di Banjar.

“Tampulu hari parai baiknya kita basilaturahmi ka wadah kakawalan di Banjar,” ujar Garbus mambawai Tulamak.

“Aku akur haja Bus ai asal bawai jua Palui karna kada rami kalu cuma baduduan,” ujar Tulamak.

“Palui itu akur tarus Mak ai apalagi di sana ada kaluarganya,” sahut Garbus.

Kisah Panyakit Palui

sipalui-38Si Palui biarpun banyak tahu sifat bininya nang kada baik tapi inya kada biasa manguya atawa maungkai, artinya tatap inya manjaga kaharmunisan rumah tangganya. Tapi lain wan bininya nang satiap saat mahatiakan Palui, manuduhi bila salah, maanjurakan bila ada nang harus digawi, nang maksudnya supaya kada manyupanakan.

Kaya itu jua bininya babarapa kali datang ka duktur, maksudnya kada gasan baubat tapi handak bapapanderan haja, handak batakun panyakit Palui nang pina makin babangat.

Kisah Awak Manggaring

sipalui-37Nangkaya biasanya imbah sumbahyangan isya bubuhannya bakumpulan di pus jaga. Ujar urang wayah ini marumpi atawa bahadu wisa pandiran.

Pas kabalujuran di pus jaga nang itu rami bubuhan kampung takumpulan ada nang bacatur ada nang baremi ada jua nang main domino, cuma Palui nang kadada umpat hadir.

“Aku bingung jua Rang ai, saban hari aku malihat barita di tipi atawa di koran. Di kuta-kuta ganal nangkaya Jakarta, banyak kajadian kriminal,” ujar Tulamak mambuka pander.

Kisah Sayang Gaguling

sipalui-36Urang balaki-babini itu kaya apa haja basasayangnya bila sudah bajalan lima anam tahun sampai puluhan tahun musti ada wayah nang rancak bahualan. Ada-ada haja nang dipaulah jadi alasan bahanu hal halus kawa jadi ganal, sual camburu, hiri atawa mandangar panderan urang.

Kaya itu jua bahanu sual kakanakan, handak ini handak itu nang kada takabul lalu basasarik. Lain lagi sual rumah tangga, bahanu sual banyu, sual tahi hayam, sual mintuha, ipar macam-macam ai. pukuknya sual-sual halus haja sampai dua talu hari atawa sampai baminggu-minggu kada bataguran. Sudah jua Palui mangalah wan bini, tapi rupanya bini Palui parasaan banar, sadikit haja tasalah bisa tasinggung.