Tag Archives: Kisah Palui

Kisah Kalu Dibagi Adil

sipalui-30Palui sabagai katua RT, disuruh pambakal supaya baulah kalumpuk usaha padesaan, nang kainanya dijadiakan kuperasi dan dibari tugas mambantu bubuhan dolog gasan mambagiakan sembako. Makanya sudah dua hari ini Palui mambawai bubuhan warga barapat.

“Aku sapakat wan pambakal supaya jangan sampai tajadi panyaliwengan atawa panyalahgunaan,” ujar Garbus imbah mandangar panjalasan matan Palui.

“Aku katuju jua,” sahut Tulamak. Karna wayahini urang pina rami banar bahaharatan, makanya kita parlu maulah kalumpuk itu supaya kita rakat dan jangan sampai dipacah balah,” ujarnya.

Kisah Putik Sarundutan

sipalui-29Kalu wayah lagi anum rajin batanam, rajin maharagu insya Allah kita cagar kawa mamutik hasilnya. Kaya itu jua bila kakanakan kita lagi halus dilajari sambahyang, mangaji, umpat tadarusan maka bila sudah tuha pasti inya cagar candatan pasti kawa dibawa kaurang banyak. Ini artinya kita sabagai urang tuha jangan marasa muyak bausaha, cangkal-cangkallah karna hasil usaha kita itu kainanya pasti cagar dinikmati ulih anak cucu kita jua.

Palui dua laki bini tamasuk nang bauntung kawa manikmati hasil tanaman kayinya. Di higa rumah buah nangka sudah pina ganalan, langsat wan rambutan kada lawas lagi kawa diputik.

Kisah Tungkat Pasak Bumi

sipalui-28Wayah Palui bajalanan ka pasar ada mandangar urang rami tulakan ka Sungai Gula, Muara Teweh. Ujar habar disitu ada pandulangan hanyar, sudah tahabar ada nang mandapat amas sampai ba on-on saminggunya.

“Uuuii…..umanya, aku baniat handak umpat mandulang ka Muara Teweh, apalagi disana urangnya balum banyak jadi pasti cagar dapat bagian. Lumayan gasan sangu kita tuha umanya ai,” ujar Palui bapadah wan bininya.

Mulanya bininya kada tapi mahirani kahandak Palui itu. tapi karna kasihan malihat lakinya maminta banar wan mandangar dulangannya banyak pakulihan, lalu bininya mambulihakan haja.

Kisah Abahku Babatis Ampat

sipalui-27Tabalujur malam Jumahat, pukul sambilan hujan garimis, awak dingin-dingin. Si Palui wan bininya sudah basiap-siap handak guringan. Anaknya nang bungsu, si Aluh Kacil guring sakalambu wan kakanya di ruang subalah.

“Byaaar….pet!!” bakajutan lampu pajah, lalu kadap sarumahan. Palui wan bininya kulir bangun manyalakan lampu templuk.

“Bah….ini maka-am, ngalih banar!” ujar Palui gagarunum mambisiki nang bini.

“Napa ngalihnya?” sahut nang bini bagamat.

Kisah Saraba Tabalik

sipalui-26Wayah sama-sama masih babujangan, Bulan Jamilah rakat banar lawan Manya Amat. Sampai sawat baulah kalumpuk bamasakan, nang dingaraninya Dua Ratus. Imbah Manya Amat kawin lawan Ahmad Palui, wan sudah baisian anak talu ikung (Amat, Amit, Amut), kalumpuk Dua Ratus tadi ampihan.

Tapi, biar kada rancak lagi bamasakan, buhannya masih tatap haja bakawal, napa mun rumahnya basubarangan haja pang. Sabujurnya ngaran bini Palui tu Zaleha.

Imbah baranak si Amat, lalu dikiyau urang umanya Amat. Supaya kada tapi ngalih manyambat, disingkat jadi Manya Amat.