Kisah Umpat Mancalon

Palui-05Parak pamilu kaya wayahini, Palui takuling kapala melihat jalanan di kampungnya nang mahibak lawan atribut partai. Nang maulah inya kada habis pikir saikung kawal sarantang-saruntungnya, Garbus, maka umpat jua bacalon.

“Lihati gambarnya ngitu, imbahanu maras imbahanu muar jua malihat. Untung dipasang di muka rumahnya sorang, jaka di muka TK tu kira-kira banyak kananakan nang kapidaraan gara-gara talihati gambar Garbus ngitu,” ucap Palui menyambati.

“Hi-ih. Tumatan bahari kada pernah umpat di partai, pas pemilu ngini timbul umpat bacalon. SMA haja sampai lima tahun hanyar tamat. Jaka tarusakan bahuma aja ada jua kolehan,” ujar Tulamak manambahi.

Kisah Tapilih Bangkung

Palui wan kakawalannya dahulu biasa baulah parsatuan ngarannya PARGUM alias Parsatuan Guring Malandau dan wayah handak puasaan ini bubuhannya baulah pulang tim SAR alias tim SARuan. Maklumlah bubuhannya ini tamasuk lulusan UGM alias Urang Gancang Makan.

Wayah bubuhannya asik bakesahan di warung acil Isul, datang Tuhirang bahabar bahwa malam kaina imbah Isya Pak Haji Duraup basalamatan. “Ujar sidin datang hajalah biar kada disaru,” ucap Tuhirang.

Imbah tuntung babacaan doa salamat langsung basusurung maka bubuhannya umpat jua manggani-i.

Kisah Palandauan

Palui tamasuk paling pangoler wan rancak bangun malandau. Sudah jua inya dipadahi ulih umanya abahnya supaya maubah kalakuannya itu karna bila handak babini harus rajin bacari razaki, jangan pangoler wan jangan bangun malandau. Sampai akhirnya Palui kawin wan si Zaleha gadis pujaan hatinya, kalakuannya tatap kada baubah.

“Karna ulun balum bagawi tapaksa ulun umpat sampiyan haja,” ujar Palui.

“Tapi ada syaratnya ikam harus bausaha dan jangan pangulir,” ujar mintuhanya.

“Inggih, insya Allah ulun kada pangoler lagi,” ujar Palui.

Kisah Sama-sama Kada Jadi

Lagi halus Palui diharagu ulih mamarinanya, makanya inya disayangi banar. Samunyaan kahandaknya dituruti makanya sampai ka tuha jadi ungah banar wan mamarinanya. Dan sabaliknya Palui pun satia banar, disuruh napa haja kada biasa manulak. Mamarinanya nang bini kabalujuran harat banar manginang sirih, makanya Palui tahu banar napa nang dikahandaki mamarinanya apalagi imbah tuntung makan musti mamarinanya manginang.

“Lui bawakan panginanganku,” ujar mamarinanya.

“Sudah ulun siapakan,” sahut Palui.

“Ikam kamanakanku nang paling rajin,” ujar mamarinanya mamuji Palui.

Kisah Batangsa Kompor

Bilang samingguan ini nang bini batangsa minta tukarakan kompor lawan Palui. Rupanya inya malihat urang di sabalah manyabalah rumah bilang kadada lagi nang mamakai dapur.

“Biar ai pahadangan mamakai dapur haja dahulu,” ujar palui mamanderi bininya.

“Anu abahnya ai ulun muyak sudah haur kapalakan tarus, lawan amun bakompor tu ujar urang lakas masaknya. Lawan jua amun badapur tarus wayah apa majunya abahnya?” ujar bini Palui baulah alasan.

Mandangar bininya bilang kasasahangan banar handak bakompor kaya urang, ahirnya Palui hakun jua manukarakan kompor.