Kisah Dua Lawan Satu

palui-1Malam Jum’at ini takana giliran dirumah julak Duraba manyahut yasinan. Limbah mambaca yasin, kada lawas Guru Jain bacaramah satumat bapapadahan kabiasaan sahari-hari.

“Nak, isuk hari Jumahat, kita sabagai urang Islam tulakan sambahyang Jumahat,” ujar guru Jain mamulai caramah.

“Napa hukumnya guru sambahyang Jumahat ni?” ujar Garbus manakuni guru.

“Hukumnya bus ai gasan kita lalakian adalah fardhu ain. Artinya hukumnya wajib nangkaya sambahyang 5 waktu jua,” ujar guru Jain manjawab.

“Ulun handak umpat batakun guru,” ujar Palui. “Ulun ini maumpati urang banyak haja lawan ilmu dadangaran masalah sambahyang Jumahat,” ujar Palui.

“Amun maumpati urang banyak kira-kira bujur, bagus haja Lui ai. Tapi amun salah jangan ditarusakan,” ujar guru Jain manakuni Palui.

“Ulun mandangar apabila sambahyang Jumahat kada kita tulaki sabanyak talu kali, hukumnya adalah haram, bujurlah guru?” ujar Palui

“Manurut hadist riwayat muslim, amun sambahyang Jumahat kada kita gawi sebanyak 3 kali baturut-turut, itu tamasuk parbuatan munafik. Artinya tamasuk parbuatan munafik. Artinya tamasuk badosa kita,” ujar Guru Jain mamadahi.

“Amun pakai rumus 2 lawan 1 kaya apa guru?” ujar Palui lagi maanyaki tatakunannya.

“Hau..Rumus napa itu Lui? Napa sambahyang Jum’at pakai rumus 2 lawan 1,” ujar Tukacil kahiranan. Tamasuk jua bubuhan nang lain nang mandangarakan.

“Aku paham tatakunan palui,” ujar guru Jain nang katuju mahalabio jua. “Rumus Palui 2 lawan 1 tu maksudnya dua kali sambahyang Jumahat baturut-turut, lalu parai sakali Jumahat. Limbah itu sambahyang pulang Jumahat barikutnya sakali, tatutup jadi tiga kali,” ujar guru manjalasakan rumus akal Palui. “Itu  tatap haja munafik ngarannya, akal-akalan abu nawas haja,” ujar guru Jain sambil tatawa.

“Kada guru ai,” ujar Garbus umpat bapander. “Satahu ulun Palui itu dua kali Jumahat parai baturut-turut, imbah itu Jumahat katiganya hanyar inya sambahyang pulang. Jadi kada sawat tiga kali baturut-turut kada ka masigit,” ujar Garbus mambuka rumus Palui.”

“Ha…ha…Pantas haja Palui jarang talihat di masigit,” ujar kakawalannya manawakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.