Kisah Kada Kasunyian Lagi

palui-4Talu tahun Palui barumah tangga tapi baluman jua bakulih anak. Sudah jua inya baikhtiar bapariksa ka duktur sampai baubat maminta banyu wan urang pintar.

“Sudah Lui ikam laki bini bapariksa ka duktur, jadi katahuan panyababnya, kandungan bini ikam kah yang lamah atawa banyu ikam kah yang karuh karna katuhaan kawin?” ujar Garbus manakuni.

“Sudah jua. Ujar duktur kada napa-napa, kandungan biniku nurmal haja dan banyuku baik haja jua kada karuh,” ujar Palui.

“Lalu napa ujar duktur?” ujar Garbus pulang.

“Ujar sidin biniku itu marga kauyuhan haja, talalu banyak bagawian, jadi parlu banyaki baistirahat,” ujar Palui.

“Mungkin salah ikam jua nang kada baingat hajuk tarus siang malam,” ujar Garbus mahuluti.

“Aku kada handak jua Bus ai nang kaya itu, tapi si utuh ini nah nang kada kawa manahani, kada kawa tahayut sadikit,” ujar Palui.

Kada lawas imbah bapanderan itu Palui bulik ka rumah. Wayah sampai, bininya sudah mahadang di muhara lawang.

“Ayu lajui kita masukan kaka Palui. Ulun ada nang handak dikesahakan,” ujar bininya pina baungah.

“Napa ding, napa garang nang handak ikam kesahakan,” ujar Palui bingung.

“Ulun ada barita gambira kaka ai. Kada lawas lagi panghuni rumah ini cagar batambah pulang saikung. Kita kada kasunyian lagi, kita kada lagi baduaan haja tatapi jadi batiga,” ujar bininya sambil bapaluk.

Mandangar ujar bininya, Palui baluncat kahimungan. Dipalukinya wan diciuminya bininya bahimat.

“Oh ading…hari ini aku manjadi urang nang paling bahagia saduniaan,” ujar Palui sambil tarus manciumi bininya.

“Amun pian marasa bahagia, ulun labih bahagia lagi kaka ai,” ujar bininya.

“Kita ngarani siapa kaina anak kita ini ding?” ujar Palui batakun.

“Ngarani napa, anak nang mana?” ujar bininya kada paham.

“Ngaran anak kita nang ada di dalam parut ikam itu,” ujar Palui.

“Kaka..kaka, kanapa maka pian mamadahakan ulun batianan,” ujar nang bini hanyar paham.

“Hau, maka tadi ikam mamadahakan bahwa kita cagar kada kasunyian lagi, kada badaduaan lagi, tapi cagar batiga. Baarti cagar cungul anak kalu,” ujar Palui pulang.

“Maksud ulun cagar kada kasunyian lagi wan cagar batiga itu, karna mulai isuk uma ulun umpat badiam dirumah kita ini!” ujar bininya manarangakan.

“Napa tadi, uma ikam isuk umpat badiam disini?” ujar Palui langsung lamah mandangar bininya tarnyata kada batianan, tatapi cagar takumpul wan mintuhanya nang bore alias pamuntungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.