Kisah Ngaran Anak

palui-46Biar anak saparundutan, Palui pinanya masih produktif. Balum lawas tadi, cul… saikung pulang bini Palui baranak. Gasan nang pandudian ini Palui pina baisian rancana lain pada anak-anak tadahulu. Rancananya Palui kada langsung langkap mambari ngaran anaknya itu.

Bubuhan Garbus lawan Tulamak nang kada tahu rancana Palui tadi, wayah badapat Palui rami-ai manakuninya.

“Anak ikam nang hanyar di ranakakan itu bibinian atawa lalakian lui?” Tulamak batakun.

“Syukur lalakian pulang, muhanya sama banar wan muhaku” ujar Palui.

“Siapa ngarannya Lui?” Garbus umpat batakun ka Palui.

“Anakku nang ka-anam ini balum batasmiah makanya balum ku ngarani langkap,” ujar Palui.

“Napa maksud ikam balum di ngarani langkap Lui?” Tulamak batakun pulang.

“Anakku ini kungarani sapanggal lawan singkat haja, yaitu si Abu,” ujar Palui.

“Bagus-bagus,” ujar Tulamak umpat manyahut.

“Kanapa maka dipadahakan bagus Mak?” ujar Garbus.

“Nah Tulamak paham, karna watak dan kalakuan anak itu kalihatan matan ngarannya atau sabaliknya matan ngarannya katahuan wataknya,” ujar Palui himung di dukungTulamak.

“Kaya apa cuntuhnya Mak?” ujar Garbus handak tahu.

“Ampun maaf Lui-lah, cuntuhnya kaya ini… bila anak Palui itu baik kalakuannya, pintar dan bijak maka ngaranilah si Abu Bakar. Tapi bila inya kada bamanfaat banyak mahabisakan harta maka ngaranilah Abu Harang. Bila kalakuannya dugal, nakal, jahat, katuju maharu mamfitnah maka ngarannya nang pas adalah Abu Jahal,” ujar Tulamak banyaring manyambat Abu Jahal.

“Wah waaaaaahhh….. balum ganal anakku sudah disambati macam-macam Abu. Kalu kaya itu aku kada jadi mangarani Abu tapi ku ubah wan Noor, nang artinya cahaya. Cahaya kaindahan, cahaya surga, cahaya ka agungan,” ujar Palui barenteng manyambat ngaran-ngaran cahaya.

“Sambati haja banyak-banyak ngaran cahaya Lui ai, tapi rasanya balum tadangar di dunia ini ada nang bangaran Palui Noor atau noor Palui,” ujar Garbus wan Tulamak tatawaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.