Kisah Rajaki Puasa

palui-58Hanyar hari ka lima Garbus wan Tulamak sudah kalihatan liut banar, tarabah-rabah bubuhannya badadua imbah sampai di pos ronda.

“Napa bubuhan ikam pina liut banar?” ujar Palui kabingungan malihat kakawalannya pina tarabahan.

“Kami lapah banar sudah Lui ai puasa, padahal hanyar hari ka lima. Rasa handak lakas ampih sudah puasaan,” ujar Garbus.

Bujur Lui ai, asa lapah banar sudah. Parutku padih banar, asa tasiksa banar,” ujar Tulamak jua.

“Sabarataan urang manyambut datangnya puasa itu wan kasukaan, kada nangkaya bubuhan ikam ni pina dijadiakan beban. Karna di bulan Ramadhan ini kita disuruh babanyak-banyak baamal kabaikan, wan pintu ampunan tabuka salebar-lebarnya,” ujar Palui.

“Tapi kayapa Lui amun awak lamah kada makan, rasa manggaring?” ujar Garbus.

“Itu pang ujian ka kita, supaya mangarti bahwa banyak urang nang kada bauntung kaya kita nang kawa makan dua talu kali sahari. Lawan manurut dokter puasa itu sehat,” ujar Palui bapapadahan.

“Sehat kanapa Lui?” ujar Tulamak maanyaki.

“Ibarat masin tu Mak ai, kada mungkin kalu bagawi tarus? Kaya itu jua parut kita, parlu istirahat,” ujar Palui harat manjawab.

“Kulihat ikam salawas bulan puasa ini bilang himung banar, bujurkah Lui?” ujar Tulamak manakuni ka Palui.

“Bujur banar, aku sanang banar mak ai, sabab rajakiku ada tarus, duit kawa tasimpan wan makan nyaman-nyaman,” ujar Palui.

“Mun kulihat bini ikam jarang batukar daging, kanapa ikam manyambat makan nang
nyaman-nyaman?” ujar Garbus.

“Biniku manukar iwak sungai haja, itu gin gasan basahur, kada gasan babuka,” ujar Palui.

“Amun babuka pang ikam makan napa?” ujar Tulamak jua umpat bingung.

“Macam-macam iwaknya, bahanu daging, ayam, haruan, hintalu, bubur… saban hari
baubah-ubah,” ujar Palui mangisahakan.

“Dapat dimana ikam duit pina makanan baubah-ubah?” ujar Garbus mahapak.

“Nah itu tadi jarku rajaki puasa, aku babuka ka masigit raya, disana makannya macam-macam.

Nang mambari buhan nang sugih-sugih,” ujar Palui mambuka rahasianya.

“Ooo.. kaya itukah, pantas haja ikam saban kamarian sudah tulakan bajurut mambawa anak bini, sakalinya babuka gratis,” ujar Tulamak kakalahan.

“Itu kada rajaki lui ai, tapi mamalar,” ujar Garbus jua kakalahan.

“Tasarah buhan ikam manyambat, nang panting liurku nyaman …ha…ha,” ujar Palui marasa manang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.