Kisah Bajual Latupan

palui-62Bulan puasa ini, Palui kada lagi umpat mintuhanya bajualan di pasar wadai. Inya manyasuaiakan lawan parmintaan pasar yaitu bajualan alili wan latupan.

“Aku marasa haja bahwa bajualan alili wan latupan ini kada baik, karna bisa mancalakaakan urang,” ujar Palui.

“Nang manukar itu sama wan babubuang duit,” ujar Garbus manyahut.

“Mubazir, mubazir …,” balas Tulamak.

“Biar mubazir tapi rami,” ujar Garbus.

“Kalu bajualan latupan itu bisa mancalakaakan, kanapa maka digawi Lui?” ujar Tulamak.

“Kita mamanfaatkan paluang sasuai anjuran pamarintah wan hasilnya lumayan kawa manukarakan baju salawar kakanakan gasan bahari raya,” ujar Palui malamahi pandir.

“Dalam hidup ini banyak nang batantangan, mambahayakan wan mubazir tapi nyatanya digawi,” ujar Garbus.

“Salah pamarintah jua, kanapa maka dibulihakan wan diizinakan pabriknya maulah,” ujar Palui.

“Pamarintah mamanfaatakan paluang jua Lui ai,” ujar Garbus mambalas.

“Sabujurnya pamarintah sudah jua bausaha kada mambulihakan maulah wan manjual latupan itu. Buktinya sudah banyak nang kana razia,” ujar Tulamak.

“Pamarintah itu pura-pura haja manangati wan marazia, padahal kada sabujurnya. Karna pamarintah pura-pura itulah maka kita basyukur kita dapat gawian bajualan alili, latupan wan marcun ini,” ujar Palui marasa manang.

“Jadi ikam ini bujur-bujur mamanfaatkan paluang, manggunakan kasampatan dalam kasampitan walaupun itu bisa mancalakaakan wan mambinasakan urang lain,” ujar Garbus maniwas Palui.

“Mulai tadi sudah kusambat Bus ai bahwa gawian bajual latupan wan marcun ini karna tapaksa wan kugawi cuma musiman haja. Aku paham haja bahwa alili wan latupan itu dibanam, itu artinya mambanam duit. Ratusan malah mungkin jutaan rupiah duit nang mandah, tabuang sia-sia. Kalu duit itu disumbangakan atawa dizakatakan, insya Allah banyak banar pahalanya,” ujar Palui kaya urang bacaramah.

“Jadi kalu kaya itu, manurut pandapat ikam kaya apa cara mambatasinya Lui?” ujar Garbus balik batakun.

“Sabujurnya nyaman banar mambatasinya, asal pamarintah hakun manggawinya. Partama, malarang maulah, manutup pabriknya. Kadua, marazia nang bajualan wan nang katiga manangkapi urang nang manukarinya,” ujar Palui.

“Kada mungkin, itu artinya pamarintah malanggar HAM,” ujar Tulamak wan Garbus taimbai mangaramputakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.