Kisah Kahilangan Panci

palui-65Anak Palui rarahatannya pina handak kaya kakanakan nang lain jua. Malihat urang rami, inya lalu batangsa jua handak umpat jua bagarakan sahur. Saban hari inya mambujuki abahnya supaya dibariakan umpat bagarakan.

“Mainjam tip pang bah, gasan bagarakan sahur?” ujar nang anak.

“Ikam ni masih halus nak ai, kalu masuk angin umpat bagarakan,” ujar Palui karas.

“Kami kada bagadang kaya urang bah ai, tapi bila jam tiga hanyar kami bakumpulan,” ujar mambujuk.

“Siapa haja kawanan ikam?”

“Banyak ai bah ai, ada si Amat, si Udin anak julak Garbus lawan kakanakan kampung kita ini pang.”

“Abah hakun ai, tapi kada pakai tip atawa cd. Bubuhan ikam batalintingan haja kaya abah bahari,” ujar Palui akhirnya mambariakan.

“Napa-napa alatnya bah mun batalintingan tu?” ujar nang anak kada paham.

“Amun kada baisian babun gasan gandang, ganti lawan teng minyak atawa botol galon, panci buruk, botol lawan sagala wasi mawasi,” ujar Palui. “Kaena abah lajari mamukul lawan mambunyiakannya.”

Jam tiga subuh, rami banar bubuhannya bakuliling kampung, masuk gang kaluar gang kaya kalakuan kuitannya bahari.

Di rumah bini Palui rahatan handak bamasak jua handak manyiapakan makan sahur. Kada lawas inya habut mangiyau lakinya.

“Ui… abahnya, panci ada malihat kah?” ujar nang bini.

“Amun urusan dapur tu urusan ikam, jangan manakuni aku,” ujar Palui.

“Ulun maandak di wadah biasa, kada suah di lain.”

“Hadang dahulu umanya, kalu pina anak kita nang mambawanya,” ujar Palui langsung taingat anaknya nang handak bagarakan sahur. Kada lawas nang anak mancungul karumah limbah batalintingan.

“Ada mambawa panci mama kah nak?” ujar umanya manakuni.

“Ada ai ma ai. Ujar abah bisa jua pakai panci buruk bila handak batalintingan, makanya panci buruk pian ulun bawa.”

“Isuk pian gantiakan panci ulun. Itu pasti buntus dicatukinya,” ujar nang bini marangut ka Palui. Ranai Palui pacang manukarakan panci hanyar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.