Kisah Sajadah Antik

palui-70Samingguan ini masing-masingnya urang rami batatukar macam-macam gasan kaparluan. Mulai batatukar gasan di dapur atawa batatukar baju salawar hanyar gasan bahari raya.

“Tadi siang aku ka pasar Sudimampir mangganii umanya batatukar baju salawar kakanakan. Aku manyampatakan malihat-lihat tikar sambahyang. Baik-baik banar, ada nang larang wan bagus banar balangnya, ada jua nang biasa haja wan tipis bahannya. Tapi samuaan kawa ditawar, kalu bisa manawarnya dapat haja haraga murah” ujar Garbus bakesah banar.

“Kalu aku Bus ai, kada hakun manukar tikar sambahyang tu. Biarpun baik-baik wan murah-murah,” ujar Palui manyala.

“Kanapa Lui? ujar bubuhannya tapaimbai.

“Takutan aku kalu malihat tikar jungkang ruat sambahyang,” tatawa Palui mamacahakan panderannya saurang.

“Nang aku maksud tu tikar gasan lapik sambahyang Lui ai alias sajadah,” ujar Garbus masam napa kesahnya dihahulut Palui. “Tapi kalu mamander sual sajadah, aku jadi kaingatan wan kalakuan Palui dahulu nang mamadahakan bahwa inya ada baisian sajadah antik, warisan matan kainya,” ujar Garbus maungkai kesah bahari gasan mambalas Palui.

“Bujur-bujur antik lah Bus, kaya apa balangnya, kaya apa gambarnya, samalah wan sajadah wayahini nang dijual di pasar itu?” ujar Tulamak.

Palui badiam haja mandangarakan panderan Garbus wan Tulamak, inya kada umpat bapander dan kada umpat manyahut.

“Bujur-bujur antik, wayah kami sambahyang di masingit kami sabuting sajadah badua. Imbah sambahyang itu, aku baminggu-minggu garing batukan,” ujar Garbus.

“Napa sababnya Bus?” ujar ujar Tulamak.

“Sakalinya sajadah Palui itu bujur-bujur antik, tapi nang antik kada banangnya atawa balangnya, nang antik adalah…….. manyalingit baunya,” ujar Garbus wahin karna masih kaingatan.

“Aku minta maaf Bus ai, bau itu lainan bau minyak harum hajar aswad atawa minyak harum malaikat subuh tapi adalah bakas liur basiku karna wayah itu tapaksa kujadiakan bantal gasan kakalang kapala wayah taguring di masigit,” ujar Palui sambil tatawa mangaku tarus tarang mangalahakan Garbus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.