Kisah Sambahyang Tangan Bakujur

palui-69Tampulu bulan puasa ini Palui handak malajari anaknya sambahyang baimaman di rumah. Sambil jua malajari bacaan sambahyang bagamatan.

“Malam ini kita sambahyang tarawih baimaman nak lah,” ujar Palui mamanderi anaknya wayah tuntung babuka puasa.

“Inggih bah ai, tapi ulun kada tahu kaya apa caranya wan napa haja bacaannya,” ujar nang anak.

“Ikam turuti haja kaya apa abah sambahyang, amun bacaannya kaena dilajari bagamatan,” ujar Palui.

Pas mandangar urang bang, Palui mambawai anak wan bininya bajamaah. Kabujuran malam itu harinya panas banar tabarungan jua Palui mamakai baju taluk balanga, bakaus kutang. Imbah adzan lalu Palui sambahyang sunat, Baluman mulai sambahyang fardhu Palui pina kipuh kapanasan, imbah bakipas-kipas satumat lalu inya mamimpin sambahyang isya. Kada lawas limbah tuntung sambahyang, bini Palui manakuni nang anak.

Kanapa ikam sambahyang tadi tangannya bakujur nak, kada basadakap ka dada?” ujar bini Palui manakuni anaknya limbah maitihi kalakuan anaknya sambahyang.

“Ujar abah tadi supaya ulun maumpati sidin kalu?” ujar nang anak kada hakun disalahakan.

“Abah ikam kaya apa garang sambahyang? Abah basadakap jua tangannya ka dada,” ujar nang bini mamadahi

“Kada, abah tadi sambahyang tangannya bakujur kabawah, matan badiri sampai baduduk, tangan sidin kujur tarus dihiga,” ujar nang anak mangaras.

“Hadang dahulu, aku maingatakan,” ujar Palui kahiranan mandangar nang anak mamadahi kaya itu. Kada lawas Palui tatawa saurangan.

“Ha… ha… abah tahu nak ai. Ikam taitihi tangan baju abah. Tangan abah sabujurnya basadakap didada. Tadi harinya panas, lalu abah babuka baju, mamakai kaus kutang haja sedangkan baju abah tatap baandak di awak. Jadi nang ikam lihat tadi tu tangan baju panjang abah nang balimbai ini, lain tangan abah,” ujar Palui lihum dituruti anaknya mangira bakujur tangan.

“Baarti kada salah ulun kalu? Ujar pian turuti garakan pian,” ujar nang anak kada hakun kalah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.