Kisah Sambati Samunyaan

palui-67Barakat matan halus sakulah pasantren, katuju umpat babacaan wan rajin balajar ilmu agama Palui tamasuk tuan guru jua. Di kampungnya Palui salain wadah batakun wan rancak manjadi imam di langgar, inya rancak jua dikiyau urang gasan bacaramah mambari nasihat bakuliling ka kampung-kampung.

“Lui … uiii Palui, kanapa maka ikam pina taungut,” ujar Garbus managur Palui nang lagi taungut di gardu.“Aku lagi bingung, ada nang jadi pikiranku,” ujar Palui.

“Kalu Palui sampai bingung, sampai jadi pikiran, itu artinya sualnya barat banar. Kita samunyaan tahu bahwa Palui ini adalah tuan guru di kampung kita, wadah gasan batakun dan rancak jua bacaramah mambari nasihat. Jadi, kalu Palui sampai bingung pasti barat masalahnya,” ujar Tulamak.

“Cuba kisahakan Lui, bila ikam sadih maka kami pun taumpat jua marasakannya. Kalu kawa kami bantu,” ujar Garbus.

“Aku bujur-bujur jadi bingung Mak ai. Aku ini tamasuk pancaramah dan rancak manasihati urang, tapi dalam ini aku kada kawa maatasi diriku saurang. Masalahnya, dalam minggu ini aku bacaramah di tiga langgar di hilir sana, tapi satiap imbah tuntung caramah pasti ada nang baucap bahwa caramahku kada adil, kada mahurmati dan mambida-bidakan,” ujar Palui pina sadih.

“Kaya apa caramah ikam itu Lui?” ujar Garbus.

“Biasa, satiap mamulai caramah aku musti maucapakan assalamu’ alaikum wr wb, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin hadirat sekalian yang saya hurmati dan mulailah aku bacaramah …,” ujar Palui. “Imbah tuntung bacaramah itulah aku disambati kada adil dan macam-macamlah,” ujar Palui.

“Ooo … kalu itu nang dipadahakan ikam kada adil, pilih kasih dan mambida-bidakan maka aku tahu rahasianya, karna urang di kampung hilir sana paling katuju diambung, dipuji dan disambati samunyaan urang nang hadir, samunyaan jabatannya,” ujar Tulamak mambari nasihat.

“Ooo … kaya itulah Mak, kaina caramah isuk usul ikam itu kupakai,” ujar Palui. Lalu isuknya Palui bacaramah pulang di langgar hilir itu.

Palui mulai ba-assalamu, alaikum. “Yth bapak Pambakal Zamalau bersama ibu Hajjah Hafsyah, katua RT 10, katua RT 11, katua RT 13, katua RT 14, samunyaan katua RT itu bersama ibu, katua RW 76 Salimun bersama bini sidin, ketua PKK, katua karang taruna, pambina dan panggalang Pramuka, katua dasa wisma, tuan guru Haji Abidar, Komandan Hansip Salikun, komcat-komcat, PPL partanian, PPL KB, PSM, PSK … siapa lagi nang balum tasambat. Ooo … katua Kuperasi KUD beserta wakil, sekretaris dan bandaharanya, bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda, pelajar, ading-ading, hadirin-hadirat samunyaannya tamasuk nang ada di halaman langgar, di warung dan di palatar rumah masing-masing,” ujar Palui kauyuhan lalu minta nginum banyu putih.

“Ui … tuan guru Palui, pabila lagi caramahnya?” ujar Garbus batakun karna inya tamasuk nang umpat mandampingi Palui dan manyuruh supaya manyambati samunyaan nang hadir di situ.

“Caramahnya kita lanjutkan malam isuk. Sekian, terima kasih, assalamu’ alaikum wr wb,” ujar Palui hingak-hingak kauyuhan manutup caramahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.