Kisah Takbir Ruku

palui-73Hari Raya tadi Palui saparanakan sungsung bangunan. Tuntung basasiap Palui saparanakan tulakan ka masigit. Di jalan bubuhannya tatamu Tulamak wan Garbus saparanakan jua. Rami banar bubuhannya basalaman.

“Alhamdulillah sabulanan kita puasaan, bahari raya jua kita akhirnya,” ujar Tulamak sambil bajalan manuju masigit.

“Hi-ih, untung haja kadada nang bolong, biarpun ada sadikit-sadikit miris,” ujar Palui lihum.

Kada lawas bubuhannya sampai di masigit. Tuntung basunat, kada lawas sambahyang ied dimulai. Palui sambahyang batatai anaknya nang lalakian, di sabalahnya ada Tulamak wan Garbus jua lawan nang anak.

Pas imam maangkat takbir, lalu diumpati urang barataan. Pas takbir kadua, kanapa Palui ba ruku’ surangan. Nang anak langsung managur abahnya bagamat.

“Bah, urang baluman ruku, masih lima kali takbir,” ujarnya mambisiki.

“Abah kada singhaja nak ai,” ujar Palui ba-asa baniat.

Tuntung sambahyang wan mahotbah, Tulamak wan Garbus langsung manakuni ka Palui.

“Kanapa tadi Lui ikam ruku waktu hanyar takbir kadua?” ujar Tulamak manakuni Palui.“Kada papa,” ujar Palui.

“Jangan-jangan ikam kada ingat, sambahyang ied itu tujuh kali takbir,” ujar Garbus maanyaki.

“Ingat haja Bus ai, aku tadi kasakitan pinggang lalu manunduk satumat,” ujar Palui ba-alasan. “Bujur kah abah ikam tadi kasakitan pinggang?” ujar Tulamak manakuni anak Palui.

“kadanya sakit pinggang pang, abah kira takbir kadua tu gasan baruku, makanya sidin tadi batunduk,” ujar nang anak tatawa.

“Ha…ha… Katahuan kada suah sambahyang hari raya,” ujar Tulamak manawaakan.

“Abah ni hanyar tuntung puasa sudah mangaramput, batal puasa pian bah ai sabulanan,” ujar nang anak umpat maniwas abahnya.

“Ayu ja aku mangaku, aku tadi kada ingat sambahyang ied itu tujuh kali takbir,” ujar Palui akhirnya mangaku.

“Kajadian kamahiran kada umpat sambahyang ied,” ujar Garbus pulang.

“Tapi hukumnya sunat jua kalu,” ujar Palui kada hakun kalah.“Ini kada masalah sunat atawa wajib Lui ai, tapi supannya tu nah samingguan kada hilang,” ujar Tulamak manawaakan.

“Ayu ja aku mangaku kalah hari ini,” ujar Palui supan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.