Kisah Iwak Sapat Karing

palui-76Wayah hari raya tadi Palui wan bini dan anak-anaknya bulikan ka banua. Handak jua maubah rasa, sudah ampat lima tahun bagawi di Banjar kada saling bulikan. Alasannya karna sibuk bacari, karna kakanakannya sudah sakulah dan karna balum baisian sangu, maklum hidup di kuta pas-pasan tarus. Ahirnya wayah liburan tadi dipaksakannya jua mudik ka banua karna sudah dandaman.

“Syukur ikam ingat haja wan banua karna kami dandaman jua wan ikam Lui ai, karna ikam ini mulai lagi halus dikenal sebagai undasnya banua,” ujar Garbus mamuji Palui.

“Hi’ih, undas banua itu sama wan huhulu agahnya, aku kada hakun disambat pina pamustinya, pina paharatnya,” ujar Palui langsung manangkis kada hakun dipadahakan undas banua.

Kada lawas bubuhannya badandaman dan bapapanderan, Palui dikiyau mamarinanya mambawai makanan.

“Lui, uiii… Lui, lakasi naik ka rumah kita makanan baimbai-imbai sakaluargaan dan bawai Garbus wan Tulamak supaya rami, maklum lawas tapisah,” ujar mamarinanya.

Lalu rami baricau bubuhannya makanan. Ulih mamarinanya disangaakan iwak sapat karing bacacapan limau kuit dan lumbuk rawit padas, makanan kasukaan Palui lagi halus.

“Tapaluh aku kapadasan Mak ai, nyaman banar baiwak karing, talu kali batambah labih gancang pada ikam,” ujar Palui.

“Napanya nang nyaman Lui?” ujar Tulamak.

“Iwak sapat karingnya hambar, cacapannya limau kuit ngalih cariannya di kuta,” ujar Palui.

“Urang kuta itu hidupnya harat-harat, makanannya hayam atawa daging tarus, ruti kiju,” ujar Garbus manyindir.

Mandangar Garbus mamuji abahnya, anak Palui nang panuhanya langsung manyahut, “Wajar haja abah kanyamanan makan nasi iwak sapat karing bacacapatan limau kuit karna salawas di Banjar sama sakali kada biasa tarasani iwak sapat karing. Jangankan sapat karing, hayam wan dagingpun kada biasa jua.”

“Lalu di Banjar itu napa iwaknya?” ujar Tulamak batakun.

“Kada biasa tarasani iwak karna jarang baiwak, rancak tahu wan tempe haja ditambah pucuk gumbili atawa pucuk kastila,” ujar anak Palui bakisah.

“Itulah risiku madam, dilihat haja nyaman tapi nyatanya penuh suka duka dan pandaritaan,” ujar Palui kada kawa bakaramput lagi karna polos dan jujur dikisahakan anaknya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.