Kisah Diulah Galumbungan

palui-92Bujur haja kawin paling pandudinya, tapi kalu urusan babanyakan baisian anak, Garbus mambalap bubuhannya. Palui nang sudah sapuluh tahun balaki babini haja gin, hanyar  baisian anak talu ikung. Mintu jua Tulamak nang sudah 7 tahun kawin, hanyar saikungannya kulihan `cirit’. Tapi Garbus nang hanyar kawin 5 tahun, sudah lima ikungan ratik kalambunya. Padahal pancaharian Garbus masih kada manantu. Rumah haja manyiwa di bidakan. Jadi bilang mambari maras tu pang.

“Dimapa kawal nang saikung naitu, Lui? Bilang saban tahun maulah anak tarus,” ujar Tulamak wayah badudukan di palatar Palui.

“Samalam sudah ku saranakan supaya umpat ba-KB, Mak ai. Mau haja pang inya maasi,” sahut Palui.

Kada saapa, nang dipandirakan cangul. Pina masam muhanya, kaya nang imbah tamakan tandui.

“Ada habar napa pulang, Bus? Pina kumal muha kaya salawar nang baluman digusuk,” Palui batakun, tapi nang ditakuni kada manyahut sabatik-batik.

“Ajin kalu kaya ini, pasti inya lagi kada baduit, Lui ai,” Tulamak manyahut.

Tapi Garbus tatap haja kada sing bunyian. Tabalik Palui wan Tulamak bahinipan jua.

“Bini ku batianan pulang”, ujar Garbus sakali manyahut.

“Alhamdulillah,” sahut Palui. “Baarti ikam masih diparcayai Allah ta’ala, Bus ai. Wan jua, banyak anak pacangan banyak rajaki,” ujarnya lagi mahimungi.

“Gawian siapa maka bini ikam jadi batianan, Bus?” sahut Tulamak masih haja handak manggayai.

“Hush!!” lakas Palui managur Tulamak. “Kalu kada gawian lakinya saurang, gawian siapa lagi pang, Mak?” ujarnya lagi sambil manyirit Garbus.

“Maka ikam sudah ba KB, Bus, kanapa maka masih kada mampan haja?” ujar Tulamak maanyaki.

“Bini ku batianan gara-gara digawi anak ku nang panuhanya,” ujarnya lagi.

“Hah!!” parak takuciak Palui wan Tulamak mandangar. “Asa kada mungkin, Bus ai. Maka anak ikam naitu umurnya masih 5 tahun?!” ujar Palui kada parcaya.

“Hi ih,” Tulamak manyahut jua. “Maka inya baluman basunat?” ujarnya lagi.

“Sasuai lawan saran Palui, aku umpat jua ba KB, aku mamakai kundum haja. Imbah talu bulan mamakai tapi bini ku tatap haja batianan. Usut punya usut, rupanya tanpa sapangatahuanku, kundum nang ku andak di laci lamari itu dimainakan anakku nang panuhanya, diulahnya galumbungan. Rupanya imbah itu kundumnya buntus. Karna kadada baisisan serep lagi maka tapaksa ai aku pakai haja kundum nang buntus tadi,” ujar Garbus sadih.

“Kalu kaya itu nang salah adalah ikam Bus ai, lain salah anak ikam,” ujar Palui lihum manawaakan kabungulan kawalnya itu. “Nang ngarannya kundum itu Bus ai gasan sakali pakai haja, imbah itu dibuang, kada bulih dipakai baulang-ulang apalagi sampai manalu bulan kaya ikam itu,” ujarnya sambil manyalami Garbus nang cagar baranakan halus pulang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.