Kisah Salawar Batali

Palui wan Garbus rami mamander Tulamak nang bila sembahyang pasti mamacul salawar dalam karna najis. Tulamak itu karna gancang makan wan nginum lalu pangamihan. Marga itu Tulamak jadi hehulutan kakawalannya.

“Aku mangaku haja bahwa mulai dahulu sampai wayahini aku pangamihan banar. Rancak bakamih itu manurut ilmu kasihatan baik banar,” ujar Tulamak baulah alasan.

“Napa alasannya maka dipadahakan baik,” ujar Garbus.

“Bila rancak bakamih, artinya lancar mambuang banyu, makanya aku kada cagar sakit batu marin, kada cagar sakit ginjal,” ujar Tulamak.

“Tulamak mimang pintar baulah alasan Bus ai. Tapi karna inya sembahyang kada basalawar dalam itulah maka kudangar inya rancak bakalahian wan bini,” ujar Palui ma-alih pander.

“Napa kisahnya maka sampai rancak bakalahian wan bini gara-gara salawar dalam itu Mak? Apakah bini ikam takutan kalu barang ikam kalihatan urang,” ujar Garbus batakun.

“Kalu bahual dan bakalahian wan bini sual biasa haja dalam barumah tangga, anggaplah asam garamnya parkawinan,” ujar Tulamak.

“Mangaku ja Mak ai. Bila ikam kada mangaku Mak ai maka kubuka rahasia ikam,” ujar Palui.

“Ayu buka ja napa alasan aku bakalahian wan bini,” ujar Tulamak manantang dan kada takutan rahasianya dibuka.

“Ampun maaf Mak-lah, babarapa minggu ini kudangar ikam bahual tarus wan bini gara-gara salawar dalam. Ikam mangarasi dan manyuruh bini ikam, bila maulah salawar jangan batali tapi baiknya bagatah atawa bakima. Jadi ikam sarik wan bini karna salawar dalam ikam diulahakannya batali. Bujurlah?” ujar Palui.

“Hiih, bujur Lui ai,” ujar Tulamak sadar dan mangaku.

“Kanapa maka gara-gara salawar dalam batali maka bakalahian?” ujar Garbus.

“Gara-gara salawar dalam batali itulah maka Palui rancak kada jadi umpat sembahyang. Inya langsung bulik karna … tali salawarnya tajarat mati, padahal inya handak banar bahira bahkan sampai tacirit di salawar,” ujar Palui mambuka rahasia Tulamak.

“Lui, ui kisah lain haja Lui ai. Aku mangaku kalah,” ujar Tulamak kasisipuan pina supan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.