Kisah Babini Dua

Sudah babulan-bulan ini Palui kada mangawan ka gardu runda atawa ka warung pakacil Isul. Asa kaganangan jua kakawalannya nangkaya Garbus, Tulamak wan tuhirang. Asa ada nang kurang ujar bubuhannya.

Aku ada jua mandangar habar angin bahwa sudah sabulan ini Palui kawin lagi, ujar Tulamak.

Kalu habar itu bujur artinya Palui ganal hampadal wani malawan bini, kada kaya bubuhan kita ini samunyaan takluk wan bini ujar Tuhirang.

Kalu aku kadanya wani atawa kada wani wan bini tapi nang kupikirakan kaya apa mambarimakaninya. Apalagi ujar urang bila babini dua itu banyak bakaramput, ka anu nang tuha bapadah lain, ka anu nang anum kaya itu jua. JadiĀ  saban hari baulah dosa, sahut Garbus.

Kada lawas imbah bubuhannya mamander Palui, mancungul inya kaluar matan higa warung sambil baucap assalamuā€™alaukum……

Panjang umur ikam Lui ai, hanyar kami mamander ikam nang sudah babulan-bulan hinip kada saling kaluaran.Bujurkah Lui ikam hanyar kawin pulang, babini anum, ujar Garbus batakun.

Kabalujuran ada nang hakun dimadu wan biniku hakun haja karna inya handak mandapat anak, maklumlah biniku itu mandul sahut Palui.

Nyaman ai baisi pahumaan mandua buting ujar Tulamak.

Aku kada tahan jua karna inya sama-sama minta adil, makanya balum sabulan sudah asa pagat pinggangku, sahut Palui.

Kalu kaya itu kami handak minta ilmunya supaya nyaman kaya ikam itu Lui ai, ujar Tuhirang.

Baiknya jangan ditiru wan jangan diumpati gawianku nang sudah talanjur ini, nyaman dilihat sakit manyandang, ujar Palui.

Napa sakitnya Lui, dua rasa, dua alam, ujar Tulamak. Ini nah…. lihat kapalaku, lungur sabukuan sahut Palui sambil mambuka kupiahnya.

Kanapa maka lungur Lui, apakah bapusut wan kapala manggawinya, ujar Garbus.

Bini anumku katuju banar mancabutiakan hubanku, tapi bini tuha malah sabaliknya katuju banar mancabuti rambutku hirang, maka ahirnya lungur sakapalaan ujar Palui sambil takuringis kapadihan kana paluh.

Kalu kaya itu kami kada jadi manuruti ikam Lui ai, biar baisi bini saikung bila handak jua marasani dua pahumaan tapaksa ai bagamat manukar nang bakikiloan haja, ujar Garbus sambil mangalangkang tatawaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.