Kisah Banyak Baisian Kupiah

“Putungan kapala kita ini mana nang baik Bus, apakah bulat, lonjong, basagi atawa dampak,” ujar Garbus.

“Tatakunan ikam itu manyindir aku Bus ai,” sahut Tulamak.

“Kanapa Mak, apakah kapala ikam tamasuk nang kusambat itu,” ujar Garbus.

“Sabujurnya kadada hubungannya Bus ai karena kapalaku ini bulat sasuai wan awakku,” ujar Tulamak.

“Aku batakun ini karna handak tahu haja, kalu kapala bulat lalu kaya apa kupiahnya nang cucuk, kalu kapala lonjong kaya apa mudel kupiahnya,” ujar Garbus.

“Ikam batakun bantuk kapala itu apakah karna ikam handak mambagi kupiah? Aku akur banar Bus ai. Kupiah nang cucuk gasan kapalaku adalah nomor anam,” ujar Tulamak.

“Cuba ikam tangguh Mak, kapala Palui itu cucuknya kupiah nomor barapa?” ujar Garbus manunjuk Palui nang hanyar cangul.

“Kapala Palui ini kada kawa diukur karna babenjol-benjol,” ujar Tulamak lihum.

“Aku paham haja Mak ai, ikam ini musti tatarik wan kupiahku nang mudel hanyar ini. Tarus tarang haja, kalu ikam handak, kubari dan bila ikam cuma handak mainjam maka kuinjami,” ujar Palui.

“Aku hiran jua Mak ai, satiap ada mudel kupiah hanyar pasti si Palui ini baisian,” ujar Garbus.

“Hi’ih, macam-macam mudelnya dan macam-macam jua balangnya, ada hirang, habang, hijau, kupiah haji. Tapi aku hiran jua Bus ai, ampun maaflah, samunyaan kupiah Palui itu kadada nang hanyarnya, pina buruk-buruk samunyaan. Karna kalu mudel hanyar pasti hanyar manukar, kalu mudel hanyar tapi buruk artinya kupiah bakas pakaian,” ujar Tulamak mulai curiga.

“Bujurkah Lui ucapan Tulamak itu?” ujar Garbus.

“Daripada aku dibantai Tulamak labih baik aku batarus terang haja wan bubuhan ikam ini Bus ai,” ujar Palui handak mangaku.

“Aku banyak baisian kupiah ini karna rancak tabawa kupiah wakaf di masigit. Wayah handak sembahyang aku kada ingat mambawa kupiah lalu kuinjam kupiah wakap nang ada bagantungan di kapstok masigit atawa di langgar. Wayah bulikannya aku kada ingat mamacul lalu tabawa bulik ka rumah. Makanya aku banyak baisian kupiah.

Tapi aku sudah bajanji cagar mambulikakan samunyaannya,” ujar Palui tarus terang mangakui kasalahannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.