Kisah Indah Diuperasi

Hidup Palui matan bahari sampai wayah ini tatap kada parnah baubah, bilang pas-pasan tarus. Napa haja usaha gasan maubah nasib suah inya rasani, matan bahuma manggawiakan kabun urang, bajualan pancarikinan, bajualan pacah balah, sampai wayah ini inya bagawi maujek. Tapi tatap kada baubah jua. Tatap hidup umpat mintuha. Sapida muturnya nang dipakainya maujek itu pun sapida mutur bakas, sudah karancaian wan rancak pamugukan.

Tapi rupanya sasakit-sakitnya hidup Palui, masih haja ada nang dihiri’i ulih kakawalannya, yaitu Palui mulai matan kawin balasan tahun lalu sampai baanakan lima tatap haja masra dua laki bini. Bini palui cinta wan sayang banar wan lakinya itu.

Tapi kada lawas tadi tahabar Palui garing dan kada kawa lagi maujek. Ulih bininya si Palui dibawa ka rumah sakit lalu Palui disuruh upname. Imbah dipariksa, lalu dukter baucap:

“Baiknya Abahnya ini diuperasi haja,” ujar dukter manyaranakan.

“Apakah kada kawa diubati haja duk?” ujar bini Palui.

“Kalu kawa dibuati haja duk ai, kasihan Palui kalu sampai awaknya disayat-sayat,” ujar Garbus wan Tulamak wayah mailangi.

“Kasihan banar kalu kada diupasi, jangankan maninjak mahidupi sapida mutur, maangkat banyu saember haja inya kada kawa,” ujar dukter manajalasakan.

“Napa panyakit si Palui itu?” ujar Garbus babisik wan bini Palui.

“Panyakitnya nang handak diuperasi dan diputung itu adalah kasayanganku salawas ini, guliminganku,” ujar bini Palui.

“Aku kada paham, panyakit napa nang disanangi bini Palui itu dan dipadahakannya gulimingan kasayangannya. Kalu panyakit kada parlu disayangi dan harus diubati atawa diuperasi sasuai anjuran dukter itu,” ujar Tulamak balum paham.

“Aku sayang banar, aku sayang banar, karna di samping nyaman diguliming bahanu rasa manindih-nindih wan kalipakan manapuk-napuk” ujar bini Palui pina sadih banar.

“Duk, umpat batakunlah, napa panyakit Palui itu maka harus diuperasi?” ujar Garbus batakun wan dukternya.

“Panyakitnya adalah… hernia alias burut,” ujar dukter babisik.

“Ooo … pantas haja bini Palui kasayangan, karna panyakit itu umpat manyamani,” ujar Garbus wan Tulamak taimbai paham rupanya panyakit burut  Palui itulah panyababnya maka hidup Palui laki bini pina masra dan basasayangan tatarusan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.