Kisah Kahilangan Bini

Hari Ahad samalam Palui wan bininya tulakan ka Banjar karna disaru ulih julaknya nang bapangantenan. Kamariannya wayah handak bulik, sawat haja bininya mambawai basinggah ka pasar.

“Ui abahnya, ulun handak bakunjang ka sana dahulu, balalihat ka tuku kain wan tuku amas. Pian balalihat haja ka tuku baju, kaina kita batamuan di sini sajam lagi,” ujar bininya.

Imbah kira-kira sa-jam, Palui babulik ka wadah inya bajanji wan bininya tadi. Tapi lawas Palui mahadang parak batangah jam, bininya kada saling cangulan. Pusang jua inya mahadang lalu dicarinya bininya ka wadah urang nang bajualan kain, tapi kada tatamu jua. Lalu inya bukah ka wadah bubuhan nang bajual amas, tatap haja kada talihat jua. Tapaksa Palui babulik pulang.

“Dasar bibinian, amun sudah ka pasar balilihat atau baulanja bisa kada ingat lagi wan laki nang uyuh mahadangi,” ujar Palui bamamai.

Karna lapah badiri Palui mancari wadah baduduk. Dilihatnya ada kursi panjang lalu inya baduduk di situ. Di subalahnya ada bibinian langkar nang umpat jua baduduk. Tuhuk Palui mamikirkan nangkaya apa mancari bininya itu supaya lakas bulikan. Kada lawas inya dapat akal…

“Ding, ui ading nang langkar, nang lamak mungkal, nang babaju habang, aku handak mainta tulung,” ujar Palui mangiyau bibinian nang duduk di subalahnya.

“Ada napa ka, handak mainta tulung napa sampiyan?” ujar bibinian itu.

“Hakun lah ading baparak satumat wan aku. Hakun lah ading mamanderi aku?” ujar Palui.

“Hau kanapa maka minta ulun baparak wan bapander wan sampiyan?” ujar bibinian tadi kada paham.

“Ading jangan salah paham wan jangan takutan, karna aku kada bamaksud jahat atau handak marayu ading. Sabujurnya aku lagi kahilangan bini, karna tadi tapisah wan inya padahal sudah bajanji batamuan di wadah ini. Tapi sudah labih satangah jam biniku kada cangul jua,” ujar Palui.

“Lalu napa hubungannya wan bapander wan ulun?” ujar bibinian itu pulang.

“Anu, biniku itu urangnya panimburuan banar, kada kawa malihat aku baparak wan bibinian satumat haja inya pasti manyasah sambil sarik-sarik,” ujar Palui. Balum sampat lawas bapanderan, bini Palui mancangul sambil manyayarik.

“Abaahnyaaaaaa!” ujar bini Palui kukuciak sambil marunca-runca bahahantak batis karna camburu malihat Palui bapanderan wan bibinian.

“Nah bujur kalu ding, satumat haja aku mamanderi ikam biniku sudah cangul. Saandainya aku bahinip haja, bisa batangah jam pulang aku mahadang,” ujar Palui batarimakasih wan bibinian tadi lalu bukah mandatangi bininya handak mambawai bulikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.