Kisah Sumpaliakan Luangnya

Karna rumput di pahumaan sudah tinggi banar, tapaksa Palui laki bini tulak manabas. Kamariannya wayah parak maghrib hanyar inya wan bininya bulikan karumah.

Malamnya wayah guringan bini Palui galu kadinginan lalu minta lakinya supaya manyalimputi wan tapih.

“Sudah jua disalimputi, ditindihi wan bantal guguling tatap haja ikam pina basingkukut kadinginan,” ujar Palui ka bininya. “Apakah ikam garing karna bahaharian bapanas malacak di pahumaan lalu awak ringkutan wan bila malam garing mariap dingin?” ujar Palui manangguh kanapa maka bininya kadinginan tarus.

“Ayu ja abahnya ai, jangan bapander tarus. Baiknya pian guring haja,” ujar bininya pina manggigil.

“Nangkaya apa aku handak taguring amun ikam galu banar karna kadinginan?” ujar Palui. “Lajui nah aku tulungi mangasaiakan awak ikam wan balsam supaya hangat wan hilang masuk anginnya.”

“Kada usah abahnya ai, aku kadanya masuk angin, awakku sihat haja. Kalu sampiyan handak mambantu, tulung sumpaliakan luangnya haja supaya aku kada kadinginan lagi,” ujar bininya.

“Kalu itu kahandak ikam ayu ja, biar awak uyuh jua karna tadi siang kita sama-sama manabas,” ujar Palui bagamat mamaraki bininya.

Tapi nang bini langsung manciling wayah Palui handak mambuka salimput wan tapih bininya. “Nangapa nang sampiyan cari maka mambuka tapihku,” ujar bininya sarik.

“Aku handak manyumpaliakan luangnya sasuai parintah ikam tadi, ujar Palui.

“Luang nang mana?” ujar bini Palui sambil manjuhung lakinya.

“Maka ikam jua nang handak minta tukupiakan?” ujar Palui bingung kahandak bininya.

“Maksudku tukupiakan luang tawing kajang nang rungkang itu karna angin dibus-dibus masuk jadi aku manggitir kadinginan,” sahut bininya sambil mambujurakan salimputnya.

“Oooooooo……..ujar Palui hanyar paham. “Maap aku salah kira umanya ai, aku kira ikam tadi minta tukupiakan kaya biasanya,” ujar Palui supan saurangan lalu langsung mancari puntalan kartas gasan manukupi luang tawing nang pina bangangaan.

One Response to Kisah Sumpaliakan Luangnya

  1. rafuzi says:

    ha..ha..lucu ! tolong link kan ke blog ulun http://www.sdnantasansegra.blogspot.com
    untuk menambah perbendaraan kata bahasa Banjar untuk Muatan lokal Bahasa Banjar. he..he.. terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.