Kisah Kajian Palui Bajualan

Tuhuk bacari gawian kasana kamari tapi imbah lucung tarus alias kada saling dapatan, Palui ahirnya balajar bausaha saurangan. Inya bajual pancarekenan di pasar. Mulanya inya bajualan balapak tarpal haja, tapi barakat cangkal wan pangurihingan ahirnya inya kawa jua manyiwa kios halus di pasar itu.

“Urang badagang atawa bajualan itu sakalinya baakal-akalan Bus ai,” ujar Palui.

“Kanapa maka ikam hanyar tahu Lui? Urang badagang wayahini bapipintaran, makanya tabanyak bakaramputnya daripada bujurnya. Cuntuhnya Lui ai mangurangi takaran, mangurangi ukuran, mangurangi timbangan,” ujar Garbus.

“Kalu mangurangi timbangan, takaran wan ukuran itu artinya manipu alias panipuan,” ujar Palui.

“Manipu diawali wan bakaramput tadi jadi satali tiga uang,” ujar Garbus.

“Makanya tadi kupadahakan badagang itu akal-akalan, karna kalu kada kaya itu kada payu dagangan,” ujar Palui.

“Makanya badagang itu harus ada pilihan, apakah handak bahujung banyak atawa handak bapahala masuk surga,” ujar Garbus.

“Kalu aku handak kaduduanya Bus ai, handak bahujung banyak tapi kada badusa,” sahut Palui.

“Mana mungkin kawa kaduduanya,” ujar Tulamak nang hanyar datang umpat malawanakan Garbus.

“Makanya tadi kupadahakan kita harus bisa maakali supaya kada badusa,” ujar PaLui.

“Mana mungkin? Kaya apa caranya Lui, karna bakaramput dianggap mambunguli urang,” ujar Tulamak.

“Supaya kita kada dianggap bakaramput wan jangan badusa maka kita harus jujur minta maaf wan nang manukar,” ujar Palui.

“Kalu minta maaf artinya kita bapadah manipu, mana mungkin urang hakun dikurangi timbangannya. Kalu kurang takaran wan timbangan artinya dikurangi jua haraganya” ujar Garbus.

“Makanya gunakan pikiran supaya urang kada sangkal, tapi ihlas manukar sasuai timbangan wan takaran kita,” ujar Palui.

“Tinggi banar kajian ikam Lui ai, urusan tipu manipu wan mangaramputi urang,” ujar Tulamak.

“Napa nang sudah kugawi ini sasuai haja wan anjuran wan dibulihakan agama,” ujar Palui pina musti.

“Ayu sambat kaya apa caranya?” ujar Tulamak.

“Caranya supaya kita kada dianggap manipu wan nang manukar ihlas haja, maka kita harus maucapakan akad jual balinya. Umpamanya, imbah manjulung barangnya dan manarima duitnya lalu ucapakanlah akad jual bali itu: barilaanlah, ampun maaf kalau ada kurang labihnya,” ujar Palui mambari alasannya.

“Wah, waaahhh …, itu ngarannya panipuan wan minta maaf barancana, kukira tamasuk badusa jua,” ujar Tulamak wan Garbus kada hakun kalah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.