Kisah Kupiah Balunggar

Wayah malam Nisfu samalam, Palui wan kakawalannya bajanjian tulak ka masigit baimbaian.

“Mak, lajui kita tulakan sambahyang nisfu,” ujar Palui wan Garbus mambawai Tulamak.

“Hi-ih lah, kada karasaan parak puasaan pulang, padahal rasa hanyar haja,” sahut Tulamak.

“Rasa hanyar aja ai amun kada pernah pamuasa,” ujar Palui.

“Ayu lakasi kita tulakan kaina kada kabagian saf nang dimuka,” ujar Garbus.

“Sudahkah baudhu Lui?” ujar Tulamak.

“Kaina baudhu di masigit haja, banyunya jaranih,” sahut Palui, lalu bubuhannya tulakan ka masigit.

“Urangnya banyak Lui ai, kita bagilir haja baudhu. Bila ada krannya nang puang lakasi haja ikam masuki,” ujar Garbus.

Kada lawas ba-antri lalu ada kran nang puang, Palui langsung mamacul kupiahnya, manyangkutakan di paku nang basusun di tawing paudhuan itu.

“Sudah tuntungkah Lui, ayu baganti,” ujar Tulamak.

Imbah tuntung sembahyang itu, bubuhannya bulikan dan singgah nginuman di warung acil Udin.

“Napa kupiah ikam pina balunggar Lui, pina lunglup sampai ka dahi dan ka talinga,” ujar Garbus.

“Astaghfirullah… kupiahku tahurup wan siapa?” ujar Palui sambil manjapai kupiahnya, lalu mamacul dan mahahar lipitannya. “Astaghfirullah… dasar bujuran tapahurup! Musti kupiahku tapahurup wayah baudhu tadi,” ujar Palui sambil pina maingatakan langsung bukah babulik ka masigit.

Lawas Palui maninggalakan bubuhannya babulik ka masigit, ada pang saparapat jam hanyar inya cangul pulang.

“Kaya apa Lui tatamu lah kupiah ikam?” ujar Garbus manakuni.

“Kadada lagi Bus ai, aku cari kasana kamari tatap kada batamuan wan urang nang tapakai kupiahku itu,” ujar Palui sadih.

“Biar haja tapahurup Lui ai karna kulihat kupiah ini balangnya masih hanyar dan labih baik dari pada kupiah ikam nang sudah kulatan wan babau masam itu,” ujar Tulamak.

“Ihlasakan haja Lui ai, kurang labih haja,” ujar Garbus.

“Kada kawa di-ihlasakan Bus ai, biarpun kupiahnya bahanyar dan babaik daripada kupiahku, haraganya nang larang ratusan ribu,” ujar Palui.

“Kupiah buruk ikam itu sajampal kada payu,” ujar Tulamak mamahapak Palui.

“Hi-ih. bujur haja kupiahnya buruk tapi… tapi di sasala lipitannya ada duitku lambaran ratusan ribu rupiah,” ujar Palui handak manangis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.