Monthly Archives: August 2010

Kisah Wadai Untuk Masam

Sudah kabiasaan Palui wan kakawalan bila malam imbah sambahyangan tarawih sampai mamukul sawalas masih garunuman bapapanderan di gardu atawa di warung.

Kaya itu jua malam tadi, itupun kada tarus bulikan ka rumah tapi manyimpang minum teh, sambil bapapanderan wan bahahapakan sampai parak tangah malam hanyar bulikan. Tatinggal Palui wan nang ampun warung sambil bapapanderan kahulu kahilir.

Sambil badiri handak bulik, Palui mahabisakan sisa kupinya lalu manakunakan barapa haraga nginumannya.

“Sampiyan nginum kupi lalu makan wadai napa?” ujar tukang warung.

Kisah Kada Babayar

Palui manghilang pulang. Sudah satangah bulan ini inya kada kalihatan bakakawanan di kampung. Di masigit gin pina kada cangul jua, padahal Palui tamasuk bubuhan kaum jua.

Imbah bakakajutan mancungul, rami bubuhan kakawalannya takun-takunan.

“Aku tulak ka jawa, bakuliling matan Jogya, Semarang sampai Solo lalu buliknya liwat Malang wan Surabaya,” ujar Palui manjawab tatakunan kakawalannya.

Kisah Makan Gaji Buta

“Nyamanlah Lui ikam jadi pagawai,” ujar Garbus batakun.

“Sanyanyamannya disuruh urang tapaksa jua Bus ai,” sahut Palui pina hambar.

“Kanapa maka kaya itu jawaban ikam Lui?” ujar Garbus.

“Nang nyaman itu kada jadi pagawai honor kaya aku ini Bus ai, tapi jadi kapala atawa jadi pimpro atawa jadi bandahara, pukuknya nang ada kaitannya wan uncui,” ujar Palui.

Kisah Kajian Palui Bajualan

Tuhuk bacari gawian kasana kamari tapi imbah lucung tarus alias kada saling dapatan, Palui ahirnya balajar bausaha saurangan. Inya bajual pancarekenan di pasar. Mulanya inya bajualan balapak tarpal haja, tapi barakat cangkal wan pangurihingan ahirnya inya kawa jua manyiwa kios halus di pasar itu.

“Urang badagang atawa bajualan itu sakalinya baakal-akalan Bus ai,” ujar Palui.

Kisah Kupiah Balunggar

Wayah malam Nisfu samalam, Palui wan kakawalannya bajanjian tulak ka masigit baimbaian.

“Mak, lajui kita tulakan sambahyang nisfu,” ujar Palui wan Garbus mambawai Tulamak.

“Hi-ih lah, kada karasaan parak puasaan pulang, padahal rasa hanyar haja,” sahut Tulamak.

“Rasa hanyar aja ai amun kada pernah pamuasa,” ujar Palui.

“Ayu lakasi kita tulakan kaina kada kabagian saf nang dimuka,” ujar Garbus.