Kisah Manaikakan Manurunakan

Uiy abahnya, adakah baisi duit nah, duit belanjaanku karik sudah abahnya ai, ujar bini Palui manakuni lakinya.

Umai satumatnya habis duit umanya? ujar Palui pina hiran lawan bininya.

Pian ni bah ai kada tahu wayahini, mambawa duit lima puluh ribu ka pasar, barangnya kada tapi kalihatan. Haraga bilang naik tarus, ujar nang bini mamadahi.

Amun kaya itu bahimat ai umanya ai, jangan talalu haran lawan duit, ujar Palui sambil manjulung duit haraga ratusan.

Itu nah kuunjuki duit saratus ribu, bisa-bisa ikam maaturnya, ujar Palui.

Minta tulung ai pian tukarakan hintalu lawan uyah di warung acil Irus sana, ulun haur bamasak nah, ujar nang bini manyuruh Palui.

Limbah maminta duit, manyuruh pulang umanya ini, ujar Palui manggarunum.

Sampai diwarung acil Irus sakalinya tatamu lawan garbus dan tulamak minuman teh.

Laki nang baik jua kawal kita ni mak lah ? hakunan disuruh bini babilanja, ujar Garbus mahuhulut.

Wajar haja Bus ai, Palui takutan lawan bininya kalu kada dibari malamnya, ha.ha…., ujar Tulamak wan Garbus tatawaanNapa ditukar Lui? ujar acil Irus batakun

Nukar hintalu sapuluh lawan uyah sabungkus. Barapa cil?Barataan lima belas ribu lui ai, harga naik pulang, ujar acil Irus

Iya am kaya ini, barang naik tarus, makanya biniku bahamuk-hamuk dirumah haur kakurangan duit, ujar tulamak manimpali.

Urang padahi mak ai. Amun barang naik tu jangan manyalahakan laki, sariki bubuhan buruh tu, sahut Palui.

Napa hubungannya lui lawan buruh? Naik barang ni gara-gara pamarintah manaikakan BBM, jadi haraga nang lain umpatan jua naik, ujar acil Irus kada paham.

Satahuku kaya itu jua, Napa hubungan buruh wan kanaikan wan panurunan barang? Ikam ni maranyau Lui ai, ujar Garbus

Bubuhan ikam ni dasar kada pamahaman, tamasuk acil irus. Lawasnya bajualan kada tahu siapa nang katuju manaikakan wan manurunakan barang.

Coba ikam itihi siapa nang manaikakan barang ka motor wan nang manurunakan barang di pasar Antasari sana! Bubuhan buruh kalu? ujar Palui langsung mangalunyur bulik.

Dikalahinya pulang kita mak ai, ujar Garbus mamadahi Tulamak. Sampai dirumah palui dimamai bininya pulang karena kalawasan babalanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.