Kisah Panyakit Kulistarul

Wayah dudukan di warung, gawian Palui sapakawalan tu kada lain apada bahahapakan atawa basasambatan. Biasanya nang rancak tapakalah tu kada lain pada Tulamak. Urangnya dasar kaya itu pang, nyaman banar dikaramputi.

Kaya biasanya, imbah Isya rami sudah buhannya tu barucau di warung. Suara Garbus biasanya nang panyanyaringnya. Urangnya dasar pangarasan lawan kada mau kalah, makanya rahat bapandir mangancang suaranya tadangar sampai sa pal sagi ampat.

Malam itu, buhannya mahual awak Tulamak nang tumatan halus kada sing ubahan, lamak mungkal. Bilang kada mau kurus, biar garing batatangah bulan tatap lamak.

“Hahati ikam Mak ai. Urang lamak kaya ikam ni biasanya sutil banar kana panyakit kulistarul. Makanya amun kawa tu dipapariksaakan ai ka duktur sakali-sakali,” ujar Garbus maingatakan Tulamak.

Mandangar kulistarul, Tulamak nganga-nganga ai, kada mangarti arti kulistarul. “Nangapa artinya kulistarul tu Bus? Kada mambari takutan kalu?” ujarnya.

“Kulistarul tu artinya lamak. Ikam kabanyakan makan lamak. Makanya amun kawa tu makan tu baharit,” ujar Tuhirang manyahutiakan.

“Bahapal! Kada hakun aku makan baharit, rabit muntungku amun baharit. Aku baik pakai sinduk atau tangan kaya urang jua ai,” ujar Tulamak sarik lawan Tuhirang.

Palui wan Tuhirang lucut manawaakan Tulamak nang sarik sambil manciling ka Tuhirang tu. Garbus nang asal pungkara timbul sarik wan Tulamak nang kada pamahaman tu. “Lain harit gasan batatabas tu pang Mak ai. Maksudnya tu ikam jangan makan babarang, sambil dilihat jua napa nang dimakan, balamak kah kada kah,” ujar Garbus mamadahi Tulamak.

Palui nang asalnya mandangarakan aja timbul umpat jua bapandir. “Ham tahu kalu artinya kulistarul ikam Mak. Tagal manurut aku ikam tu kadanya kana kulistarul pang,” jar Palui.

“Aku mamadahi haja Lui ai, kalu pina kana. Kada mamadahakan atawa mandu’aakan Tulamak kana panyakit kulistarul pang,” ujar Garbus manyahuti Palui.

“Cuba dangar dahulu Bus. Tulamak ni kada kana kulistarul pang, tapi kulirtarus. Makanya awaknya bulat bulaling kaya itu,” ujar Palui sambil tatawa mangalakak. Garbus nang asalnya handak sarik timbul umpat mangalangkang jua tatawa wan Tuhirang.

Malihat kakawalannya tatawaan, Tulamak umpat jua tatawa. “Apa pulang artinya kulirtarus tu Lui? Sama lah wan Kulistarul tadi?” ujar Tulamak.

“Ikam tu kulirtarus Mak ai. Artinya disuruh ulahraga kulir, disuruh sanam kulir, sarabanya kulir alias kulirtarus. Pada disuruh makan wan guring ha nang kadada kulirnya, makanya awak bulat kya itu,” ujar Palui.

Lima manit imbah itu hanyar Tulamak paham kalu Palui tu manyambati inya. “Bah iya am. Artinya sama manyambati aku pangulir lah. Ayuha isuk aku makan baharit wan rajin ulahraga,” ujar Tulamak.

One Response to Kisah Panyakit Kulistarul

  1. tri sapta says:

    Bahasa Banjar tu Lucu menurutku. Coba aja ngaran penyakit jadi kulistarul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.