Kisah Atas Maatasi

Kakawalannya Palui panasaran banar, bubuhannya handak tahu rumusnya maka salawas Palui balaki babini wan Zaleha sama sakali kada biasa tadangar bahualan laki bini.

“Itulah barakat manuruti kahandak nang tuha, tarima haja apa ujar sidin jangan dilawan. Walaupun sabalum kawin kami kada bapapatuhan tapi nyatanya cucuk haja sampai wayah ini baranak anam ikung,” sahut Palui.

“Kami maklum haja ujar ikam itu Lui ai, tapi ujar urang bahari jua bahwa saapik-apiknya manata piring pasti cagar tadangar jua bunyi hantuknya,” ujar Garbus.

“Bujur jua papadah urang bahari itu tapi lihati dahulu piringnya apakah piring mangkuk papaci atau piring mangkuk pelastik. Karna bila piring mangkuk pelastik, biar kaya apapun tahangkupnya pasti kada kadangaran bunyinya,” ujar Palui badalih.

“Ikam dasar maakal banar Lui ai, kalu kaya itu jawabannya baarti kaluarga ikam rancak jua bahualan tapi kada tahabar kaluar,” ujar Tulamak.

“Itu tamasuk rahasia dapur wan rahasia kalambu kada bulih urang lain nang tahunya, makanya harus bujur-bujur harus sapakat wan bini artinya sanggup batapung tali salawar biar bungkas dilandau kada cagar maungkai,” ujar Palui.

“Kalu kaya itu kami kalah wan alasan-alasan ikam karna ikam pisit banar maingkuti rahasia kaluarga,” ujar Garbus.

“Maklumlah inya tamasuk pangikut ajaran bahari, sakali kawin gasan saumur hidup,” ujar Tulamak.

“Kalu urusan kaluarga Bus ai, kukira dimana-mana atawa siapa haja pasti ada masaalahnya hanya tagantung kita nang manyandangnya. Jadi aku sama sakali kadada bailmu apa-apa, sama baliur kaya bubuhan ikam jua,” ujar Palui.

“Tapi kaya apa caranya ikam ma-atasi bila wayah bahual,” ujar Garbus batakun handak tahu resepnya.

“Sual atas-maatasi laki bini gawian gampang walaupun akibatnya ganal,” ujar Palui sambil lihum. “Atas mangatasi kaya apa,” Lui ujar Tulamak.

“Ya, atas ma-atasi artinya bagagantian diatas,” sahut Palui.  “Akibatnya nang ganal itu pang kaya apa Lui?” ujar Garbus.

“Naahhh…..bagagantian di atas itulah nang ganal akibatnya bila kita batahan satumat,” ujar Palui.

“Apa akibatnya ? ujar Garbus makin handak tahu.

“Akibatnya mancangul pulang saikung bisa sigaluh atawa si nanang,” ujar Palui mangalak tatawa mangalahakan kakawalannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.