Kisah Cangkir Baciri

Salawas acil Irus pina bagaringan, maka nang manjaga warung adalah kamanakan sidin nang hanyar datang matan pahuluan. Salawas kamanakan acil Irus itu bajualan, warung timbul payu banar. Satiap hari bubuhan pamuda banyak nang datang hanya sagan malelek si Aisah kamanakan acil Irus itu, tamasuk bubuhan Palui wan kakawalannya.

“Kulihat Palui pina malelek banar wan kamanakan acil Irus,” ujar Garbus mamanderi Tulamak. “Palui itu dasar liur baungan,” sahut Tulamak.

“Kukira kada cuma liur baungan haja Mak ai malah justru baungnya,” ujar Garbus pina hiri karna marasa disaingi Palui. “Kanapa, ikam pina baliur juakah?” ujar Tulamak.

“Sabujurnya aku sudah lawas jua mauntingnya. Apalagi inya baik banar wan aku,” sahut Garbus.

“Napa baiknya Bus?” ujar Tulamak hiran. “Rancak bila aku nginum saurangan di warung, inya kada hakun dibayari,” ujar Garbus.

“Kita basaing ini Bus apakah bagaganalan ganggam atawa bakakancangan kantung “ ujar Palui mangajuti Garbus.

“Kita sarahakan wan nang ampun diri haja Lui, tasarah nang basangkutan haja, apakah mamilih ikam atau manyanangi aku. Maksudku aku kada handak manyaingi karna ganal ikam ganggam,” ujar Garbus.

“Kalu ikam sudah ihlas kada cagar manyaingi aku dangsanak tuha ikam, ayu kita nginuman ka warung acil Irus,” ujar Palui mambawai Garbus wan Tulamak. Imbah sampai di warung acil Irus maka Palui langsung mamasan nginuman lawan kamanakan sidin.

“Ding ui ding, kaya biasa jua ulahakan talu cangkir kupi susu,” ujar Palui manyambat ading wan kamanakan acil Irus.

“Kaya biasa juakah? Kanapa bubuhan sampiyan lawas kada ka sini?” ujarnya lamah lambut manyahut sambil manyurung kupi susu. Tulamak wan Garbus langsung manyambut.

“Mana kupi susuku?” ujar Palui.

“Ini nah… ini nah, cangkir sampiyan nang baciri ini,” sahut kamanakan acil Irus.

“Kanapa cangkir ikam pina balain Lui? Cangkirnya pina baciri habang?” ujar Garbus wan Tulamak pina curiga sambil maitihi cangkir Palui baciri habang pina bakas gincu.

“Maaflah Bus, maaflah Mak, cangkirku baciri habang karna dibari tanda bakas gincu bibirnya kamanakan acil Irus. Di bakas gincu itulah aku manciumnya,” ujar Palui ma-agaki kakawalannya karna itulah tanda cintanya kamanakan acil Irus wan Palui.

“Aku manyarah Lui ai, tanyata ikam sudah ada main,” ujar Garbus mangalah kada kawa manyaingi akal Palui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.