Kisah Dituntungakan Isuk

Sudah jua dikasai macam-macam, mulai daun lidah buaya, minyak kamiri, sampai minyak ulin, tatap haja huban di kapala Palui kada mau jua bakurang. Malah sasar hari sasar manyaraput tumbuhan, maklum umur sudah kapala ampat.

Nang bini sawat bamamai jua karna handak tiap minggu lakinya itu batagih minta tukarakan samir rambut. Handak manukarakan nang ta-awit, maka duitnya gasan manukar iwak.

Tapaksa inya manukarakan samir nang kada asli haja. Parnah wayah hanyar basamir Palui mandi bakunyung di sungai, rupanya karna samirnya balum karing, wayah timbul hirang samuhaan muha Palui.

“Baiknya sampiyan bagundul haja abahnya ai,” ujar bininya mamadahi Palui.

Ahirnya muyak jua inya mamalihara huban di rambutnya itu. Malamnya Palui tulak ka wadah tukang cukur handak bagundul rambut.

“Pian handak mudel kaya apa cil?” ujar tukang cukur.

“Tatak lingis haja alias gundul habis,” ujar Palui sambil baduduk.

Balum lagi tukang cukur nang manatak rambut Palui tuntung bagawi, kada tahunya lampu pajah. Sakalinya di parak kios cukur wadah Palui bagundul rambut itu ada rumah nang kabakaran. Makanya aliran listrik di daerah itu langsung dipadamakan ulih PLN.

“Uma ai, nangkaya apa ini? lampunya pajah, ulun kada kawa lagi malihati kapala pian. Kadap banar kaya ini?” ujar si tukang cukur itu wan Palui.

Amun si tukang tatak rambut takajut, apalagi Palui. Soalnya kapalanya hanyar sawat ditatak sabalah haja, listrik langsung mati bakakajutan.

“Amunnya mati lampu biasa haja, mungkin ulun kawa bagamatan manuntungakan tatakan rambut di kapala pian. Ulun kawa mahidupakan lampu emergensi. Tapi ini kada kawa, soalnya wayah ini lagi kabakaran. Mana kada tapi jauh awan salon ini. Ulun harus ba-angkut, bisa haja api malalar sampai ka sini,” ujar si tukang tatak rambut.

Tapaksa ai Palui mai-ihakan. Nang kaya apa lagi, inya gin kada kawa mamaksa urang manuntungakan manggundulakan rambutnya itu. Palui gin malihat saurang api nang magin baganal mambanami rumah-rumah urang nang ada di parak kios wadah inya batatak rambut malam itu.

“Amun kaitu tapaksa ai aku bulik dahulu. Biar haja gin sudah modelnya gundul sabalah kaya ini,” ujar Palui masam.

“Ampun maap lah,” ujar si tukang cukur. “Amunnya kios ulun ini kada umpat tabanam, isuk pian datang pulang ka sini. Kaina ulun tuntungakan,” ujarnya pulang sambil manyimpuni paralatan cukurnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.