Kisah Hikmah

Sudah talu hari ini Palui kada kaluar rumah. Jangankan ka warung  bakumpulan, ka masigit haja kada kalihatan. Makanya bubuhan kakawalannya nangkaya Garbus, Tulamak,Tuhirang lawan Surawin tulakan mailangi Palui dirumahnya.

”Sabujurnya aku sihat haja Bus ai. Tapi aku banyak bapikiran haja. Abah umaku manggasak aku supaya balakas kawin. Ujar sidin tampulu masih hidup, handak jua manimang cucu,” ujar Palui sadih.

“Bujur jua Lui ai ujar sidin badua itu, lalu pang napa nang ikam sadihakan? Apakah ikam gaer kaina kada kawa maungkusi anak wan bini ikam? ujar Surawin.

”Ikam kada usah takutan Lui ai, nang maatur razaki tuh nang di atas,” ujar Tuhirang umpat mamadahi Palui.

“Aku tahu aja Rang ai, tapi masalahnya calunku itu sudah dilamar urang,” ujar Palui. “Dan bulan kaina cagar manikah,” ujar Palui marista.

“Itu lah akibatnya kalu ikam lambat Lui ai. Ahirnya tadahulu urang,” ujar Tulamak maniwas. “Siapa garang urangnya nang manyalumuri ikam tu Lui, kaina aku manampilingnya!” ujar Tulamak pina mahahing.

”Itu kada parlu Mak ai, kaina malah kita nang nang baurusan wan pulisi lalu masuk panjara. Kalu tadahulu urang artinya lainan juduh Ikam. Ambil hikmahnya haja Lui ai,” ujar Garbus mahibur.

”Bujurankah Bus,”ujar Palui.

”Iih, ikam ambil himahnya haja Lui ai dari semua ini,” ujar Garbus.

”Tarima kasih atas saran ikam tadi bus lah, Insya Allah kaina aku gawi,” ujar Palui.

Isuknya Palui baistilah manamui si Garbus di warung acil irus.

”Tarima kasih Bus lah, samunyaan saran ikam sudah aku gawi, tinggal manantuakan harinya haja lagi,” ujar Palui manyalami Garbus.

”Ai…nangapa maksud ikam hari baiknya ngitu Lui?,” ujar Garbus takakajut.

”Hari baik gasan aku kawin lawan si Hikmah nang putih mancarunung wan lamak mungkal itu,” ujar si Palui kasukaan.

Tanganga Garbus mandangar, kada sing bunyian lagi inya.  ”Kanapa maka ikam mangawini si Hikmah Lui? Padahal ikam tahu kawal kita si Garbus ini lawas banar sudah malelek?” ujar Tulamak umpat jua takajut.

”Aku manuruti nasihatnya Garbus jua Mak ai, supaya maambil hikmahnya, makanya kuambil bini ai si Hikmah anak Wak Haji Du-raba itu,” ujar si Palui sambil bajauh. Kada lawas Palui bajauh tadangar suara Garbus manggaraung-garaung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.