Kisah Burit Ganal

Bila Palui, garbus wan Tulamak bahulutan wan basambatan, pasti nang paling rancak kana hapak itu adalah si tulamak. Napa makannya kada baingat di urang, hantup sana, sulum sini, napa haja dibantasnya.

Ampun maaflah Mak, manurut kasihatan bahwa urang sihat itu awaknya nurmal, kada lamak dan kada kurus. Awak ikam itu kulihat lamaknya balabihan, ujar Garbus.
Biarpun awakku lamak tapi nyatanya aku sihat-sihat haja kada bapanyakitan, ujar Tulamak.
Bujur haja wayahini sihat dan sigar bugar, tapi awak ikam itu rawan panyakit, kabanyakan lamak, kabanyakan gula, kabanyakan uyah, kabanyan minyak, bisa asam urat, bisa panyakit kancing manis dan bisa bapanyakit jantung wan darah tanggi, ujar Garbus.
Aku sapandapat wan Garbus itu Bus ai karna sasuai palajaran di sakulah, ujar Palui umpat manyahut.
Awak lamak ini adalah tandanya urang makmur dan hidup sajahtera, dan sabaliknya awak kurus kurisaan tandanya hidup malarat. Parut lamak artinya kada kurang makan sebab parut hibak tarus ujar Tulamak mambalas.
Kamakmuran dan kasajahteraan itu jangan diukur wan parut nang buris kaya parut ikam itu Mak ai. Cuba ikam itihi urang-urang sugih itu parutnya biasa haja, banyak duit dan hidupnya nyaman. Kada parlu buris kaya parut ikam, ujar Garbus.
Kalu kada diukur wan parut lalu siapa diantara kita batiga ini nang paling makmur, ujar Tulamak.
Kalu manurut aku, nang paling makmur diantara kita ini adalah si Palui, ujar Garbus manunjuk Palui.
Ikam marasalah hidup makmur dan sajahtera Lui, padahal parut ikam kimpis, pinggang sakacak tangan, salawar rancak tabaluntui karna parut kimpis, ujar Tulamak.
Hidup makmur dan sajahteraku kada kalihatan di parut nang buris tapi pada buritku nang ganal, ujar Palui sambil manapuk-napuk buritnya.
Anih bin ajaib alasan ikam itu Lui ai, kada masuk akal kalu burit ganal nang dijadiakan ukuran hidup nyaman, ujar Tulamak mangaramputakan.
Ikam kada pamahaman Mak ai napa nang dimaksud Palui itu, ayu Lui buktikan, ujar Garbus.
Ikam tahulah Mak burit nang kutapuk ini, kancang kalu? cuba japai. Kadua balah buritku ini gambung, artinya di dalam kadua kantung salawarku ini ada ipuk dan dalam ipuk ada isinya, ujar Palui mangaluarakan ipuknya lalu mambuka dan malihatakan duit ribuan bakabat-kabat.

Oooooo…….. hanyar aku paham Lui ai, biar parut kimpis tapi ipuk diburit nang kancang, ujar Tulamak mangalah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.