Kisah Jandanya Sudah Kawin

Kawin adalah ubat, yaitu partama ubat ngalu kapala, kadua ubat gasan kawan bapander, kada manyaurangan, kada mangalamun lagi. Wan katiga ubat sakira kada lanji lagi.

Tapi itu kada tapakai gasan Palui. Bujur haja partamanya pina masra kada hakun tapisah tapi imbah babarapa tahun rancak bahualan. Apalagi imbah mancungul anak. Sabarataan kasih sayang bapindah ka anak kadada lagi gasan bininya.

Tarnyata imbah disalidiki, Palui manyasal kawin wan bininya nang ada ini. Rupanya inya masih sangkal wan gandaknya bahari kada sawat takawini. Tapi Kada lawas tadi tadangar habar Aliyah gandaknya itu kamatian laki alias sudah manjadi janda.

“Lalakian itu Bus ai biasanya kada mungkin kalumpanan kisah cintanya nang pamulaan, makanya ada peribahasa ‘bila niat kada sampai maka balu-balunya dihadang jua’ tanda cinta sampai bakulat,” ujar Palui lihum.

“Ooo… mungkin itulah nang jadi panyabab ikam bahualan dan bakalahian laki bini samalam,” ujar Tulamak.

“Pas banar Mak ai. Biniku curiga banar aku bagandakan pulang wan Aliyah si janda kambang, bakas gandakku dahulu. Aku diancamnya kada bulih main gila lagi, kada bulih mailangi atawa manamui Aliyah. Lalu kujawab bahwa Aliyah si janda itu sudah nikah dan sudah kawin, jadi biniku kada hawatir lagi aku cagar manggandakinya,” ujar Palui lihum.

“Jadi si janda Aliyah itu sudah kawinlah? Wan siapa kawinnya Lui?” ujar Tulamak.

“Ini rahasia Mak ai jangan bapadah dan jangan dipander-pander, apalagi jangan sampai katahuan biniku karna kawinnya ituuu…. justru wan aku, hahahaaa… hahahaaa…,” ujar Palui mangalangkang tatawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.