Kisah Nasi Badaun Banyiur

Sudah samingguan ini Palui kadada kaluar rumah karna gagaringan, padahal biasanya saban hari inya kada bisa katinggalan umpat bahuhurun di gardu atawa di langgar.

“Aku tahu ai, Palui jarang mangaluar ini pasti cagar bahintaluan pulang bininya,” ujar Garbus.

“Hiih, Palui itu takana kidam laki. Bila bini nang batianan maka Paluinya nang panggaringan,” ujar Tulamak.

“Itulah akibat inya lamah bulu, kalah wan bini,” ujar Garbus.

“Bakalah wan bini itu biasa haja dan itulah tandanya saling sayang-manyayangni,” ujar Tulamak.

“Napa bubuhan ikam pina garunuman? Aku tahu haja dan mandangar panderan bubuhan ikam bahwa ikam manyambati lakiku,” ujar bini Palui nang datang bakakajutan.

“Hiih, kami bujur haja mamander laki ikam Palui, tapi panderan kami baik-baik haja bahwa ikam laki bini saling cinta mancintai,” ujar Tulamak.

“Lakiku itu lagi gagaringan, sudah samingguan ini kada hakun makan. Macam-macam masakan makanan nang disurung kada dikatujuinya,” ujar bini Palui.

“Kasihan, jadi napa nang dimakannya? Kalau sampai seminggu lagi kada makan-makan pasti cagar bakurus awaknya.

Lain wan kawal kita si Tulamak ini biar sabulanan kada makan tatap haja lamak,” ujar Garbus.

“Adalah inya bawasiat?” ujar Tulamak.

“Husss … jangan bapander kaya itu Mak,” ujar Garbus managur Tulamak.

“Maksudku adalah inya maminta atawa bakahandak sasuai liur garingnya. Umpamanya, handak makanan nang masam-masam, handak hintalu biuku, handak mamacuk? Maklum kidam laki?” ujar Tulamak takarinyum.

“Makanan nang ikam sambat itu Mak ai adalah makanan urang mangidam sedangkan aku ini hanyar baranak, jadi kada mungkin mangidam satahun dua kali” ujar bini Palui.

“Cuma inya ada baucap minta nasi di daun pisang banyiur. Sudah jua kusadiakan nasi di daun pisang lalu kubuati nyiur baparut. Sakalinya inya kada hakun jua,” ujar bini Palui manambahi panderannya.

“Palui itu bila bapander pasti bamakna dan baandai-andai, makanya kita harus pintar mantarjamahkan dan mamahami maksudnya.

Kukira nang dimintanya itu wajar haja, nasi di daun dan banyiur,” ujar Garbus.

“Tulung pang padahakan napa maksudnya Bus, aku kasihan banar wan lakiku,” ujar bini Palui pina sadih.

“Parmintaan Palui itu bahannya baras, santan nyiur dan babungkus daun, pasti inya handak pundut,” ujar Garbus tatawa mamacahakan rahasia Palui.

“Mungkin kada dibari pundut nang sabuting itu maka inya maminta pundut,” ujar Tulamak kada hakun kalah malecehakan Palui.

“Sudah jua, sudah jua kubari … aku kada kaawakan,” ujar bini Palui batarus tarang manyahuti Tulamak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.