Kisah Talanjur Basah

Kamarian itu Palui dibawai acil Irus mailanagi kawannya di kampung subarang. Karena jambatannya jauh batangah pal maka bubuhannya manyubarang wan jukung halus. Acil Irus duduk dihadapan dan Palui mangayuh dibalakang.

Parak magrib imbah tuntung mailangi kawan acil Irus maka inya badua bulikannya bajukung. Hari magrib itu sudah kadap, rupanya jukung tarampak tunggul lalu tabalik. Untung haja banyunya kada dalam dan Palui sawat turun ka banyu manulung acil Irus. Maka basahlah salawarnya wayah manggendung acil Irus sampai ka pinggir sungai.

Rupanya kajadian jukung Palui tabalik dan Palui manggendung acil Irus itu sampai katalinga bininya di rumah. Makanya wayah sampai di rumah Palui langsung disamprut bininya.

“Kada usah bakaramput, kada usah bakulim. Ikam ini talalu banar wani maragap si balu itu” ujar bininya manyanyarik.

“Sabar umanya, sabar umanya jangan managuk kisah nang nang kada bujur” ujar Palui.

“Sudah lawas kudangar ikam bagandak wan si kidas itu, karna inya kagatalan kahahandakan balaki wani maambil laki urang” ujar bini Palui makin manyanyarik.

“Dangarkan umanya, aku tadi manulungi acil Irus tabalik jukung, aku kasihan banar kalu pina inya lamas. Makanya kubantu maangkatnya, karna inya kada bisa bakunyung maka tapaksa kuragap mambawanya ka pinggir. Ini nah salawarku basah” ujar Palui.

“Ikam bakaramput, kada cuma salawar nang basah tapi basah sa-awakan” ujar bininya manunjuk kabaju Palui.

“Karna kapalang basah dan talanjur basah maka langsung haja kutulusakan kutajuni umanya ai” ujar Palui batarus tarang.

“Jadi ikam manggendung sampai ka rumahnyalah, lalu disalajurakan mangawininya karena sudah talanjur basah, eeee……… rupanya ikam tatangkap basah magrib-magrib dirumah bibinian” ujar bininya manunjuk-nunjuk Palui karna kasasarikan lakinya wani maragap dan manggendung acil Irus.

“Sabar umanya, jangan curiga umanya. Maksudku kutajuni itu daripada sudah talanjur basah maka langsung haja aku bacabur ka banyu lalu basah sa-awakan” ujar Palui.

“Oooooo…….. kaya itukah abahnya, kukira tadi disalajurakan manikahi dan mangawininya sakalinya salajur mandi basah karna sudah talanjur basah” ujar bininya paham lalu langsung maragap Palui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.