Kisah Ilmu Urang Bahari

Ujar urang, rancak bajalan banyak pangalaman. Makanya Palui taharat pada kakawalannya. Inya kawa bakisah macam-macam bila sudah bulik ka banua, tamasuk waktu inya umpat rumbungan paninjauan ka Jawa, padahal inya jadi tukang angkut barang haja.

Amun Palui suah ka Jawa maka Garbus, Tuhirang, lawan Tulamak paling-paling suah ka kuta kabupatin haja. Hanyar-hanyar ini, Palui lawan kakawalannya batuturuk duit handak tulakan ka Banjar, mandangar habar sudah banyak banar nang hanyae wan kadada di banua.
“Kita bajanji kada bulih tapisah, kaina ngalih mancarii.” Ujar Palui.
“Tapi bubuhan ikam jangan talalu laju bajalan, kaina aku tatinggal, kada kawa mairingi.” Ujar Tulamak manyahuti, inya awaknya barat pang.
“Bajalan jangan papalingau, jangan bajurut, kaina dipadahakan urang bukit. Kita pacang malihat tuku saraba ada, tuku urang sugih, kadada panjaga bisa maambil saurang, haraganya pas, kada bulih batatawaran, wadahnya di pinggir sungai, disitu samunyaan ada, ada jua biuskupnya, ada wadah mainan kakanakan, main tarumbul, main dingdung, ada warung makan, bila malam ada urang banyanyi, baigal macam-macamai.” Ujar Palui kada sing mandakan, tahingal-hingal inya mamadahakan sampai pina ba-buihan ha muntungnya.
Imbah ngitu inya bapapadah pulang. “Bubuhan ikam jangan pina gugup masuk kasitu, inya tangganya bajalan saurangan, umpati haja aku supaya jangan tapulanting, kaina ditawaakan kakanakan.”
Imbah bakuliling, puas balilihat ka kiri ka kanan, Palui mambawai kakawalannya makanan ka warung Ciken. “Aku minta nasi putih haja jangan kantang basanga, iwaknya papuyu baubar.” Ujar Garbus.
“Kaya itu jua aku, iwak pais patin wan gangan asam haja.” Ujar Tuhirang.
Tulamak badiam haja, mairingi ujar Palui, liurku saraba cucuk ujarnya. “Maka matan tadi sudah aku padahi jangan minta macam-macam umpati aku haja, inya warung ngini warung urang luar nagari, bayar badahulu hanyar makan, lain kaya di banua kita, itu artinya urang kada parcaya lawan kita, takutan kalu di tinggalakan bukah imbah tuntung makan.” Ujar Palui.
Imbah itu macam-macam pulang sambatan buhannya. Hayam bagalapung di padahakan gaguduh, banyu bauap di padahakan maigut muntung, nasi batakar di padahakan pamalar, nang bulih maambil banyak tumat lawan sambalnya haja.
Imbah tuntung makanan bubuhannya abut pulang kadada pambasuhan tangan, padahal mulai makanan tadi sudah kada babasuh jua, sakalinya Palui kada ingat mamadahakan andakan pambasuhan tangan.
“Dasar pamalar banar, pakacauan haja kadada.” Ujar Garbus manggarunum.
“Pakai haja ilmu urang bahari.” Ujar Tuhirang. Tangan bakas makan sapuakan ka kapala, ka rambut sampai lingis barasih, tangan bakas makan, bakas iwak ada apuahnya, ubat rambut supaya jangan bahuban, supaya tatap hirang.

Mandangar ada apuah ubat huban, taimbai bubuhannya manyapuakan tangan ka kapala. Palui nang hanyar datang matan babasuh tangan tanganga malihat kalakuan kakawalannya nitu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.