Kisah Katuju Buritnya

Palui laki bini sudah walasan tahun barumah tangga wan sudah baisian anam ikung anak. Tapi sampai umur kapala ampat, bubuhannya badua itu kalihatan masra tarus alias rakat banar, kada biasa bahualan.

“KAMI himung malihat ikam laki bini rakat banar, kada biasa bahualan,” ujar Garbus mamanderi Palui.

“Napa ilmunya Lui, umpat balajarlah kajiannya,” sahut Tulamak.

“Ilmunya samacam haja, bila sarik jangan diungkai, disimpani haja dalam hati,” ujar Palui.

“Pabila maungkainya Lui?” ujar Tulamak.

“Maungkainya bila sudah dalam kalambu, hampasakan bahimat sampai tumbang tumbalik pasti kada jadi sarik,” ujar Palui lihum.

“Itu tamasuk ilmu kuntau Lui ai, kaya apa haja sariknya pasti badamai,” ujar Garbus.

“Sabujurnya aku kada parcaya kalu Palui kada biasa bahualan atawa basasarikan wan bininya. Sakali ini handak kubuktiakan bahwa Palui kadada istimewanya kada panyarikan dan kada bisa bahualan wan bininya,” ujar Tulamak.

Kada lawas imbah bapandiran rupanya bini Palui liwat handak ka pasar.

“Ui bini Palui, singgah satumat,” ujar Garbus mangiyau.

“Kanapa maka mangiyau aku manyuruh singgah? Apakah bubuhan ikam handak mambawai aku makanan?” sahut bini Palui.

“Kami hanyar haja tuntung makanan wan laki ikam di warung acil Irus, nyaman banar, tapaluh laki ikam umanya ai,” ujar Tulamak mulai manggawi.

“Abahnya itu kada kawa tarangsang sadikit haja, nasi panas atawa sambal padas pasti bapaluhan,” ujar bini Palui manyahut.

“Tapi tadi Palui bapadah inya paling katuju burit, di mana haja bila makan di warung acil Irus pasti inya katuju wan buritnya,” ujar Garbus.

“Kalu sual burit sudah gawiannya, lakiku ini tamasuk lanji katuju banar mangguliming buritku,” ujar bini Palui tapancing panderan bubuhannya. “Jadi tadi wayah makanan lakiku itu manggamit burit acil Iruslah?” ujar bini Palui mulai curiga.

“Hi-ih, acil Irus nang langkar itu hakun jua manyadiakannya. Imbah disadiakan lalu Palui babasuh tangan langsung manjapai-japainya,” ujar Tulamak makin ma-api’i.

“Bangsat lakiku ini, tabulik gilanya. Sudah babini dan baranakan masih haja wani manjapai burit urang,” ujar bini Palui mahahing sarik.

“Ayu kita ka warung acil Irus, handak kutampar muhanya hakun dirayu laki urang,” ujar bininya makin marunca-runca manarik Palui.

“Sabar, sabar bini Palui. Maka tadi bapadah kada biasa bahualan, rukun banar laki bini, tapi nyatanya…,” ujar Garbus lihum sambil manyirit Tulamak tanda bahasil manggawi Palui.

“Uiii… bini Palui, nang dimaksud katuju buritnya tadi kadanya burit acil Irus tapi iwak gasan makan burit hayam masak habang, karna rasanya aduhai…,” ujar Tulamak sambil basalaman minta maaf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.