Kisah Salah Tuan Rumah

Amun ada urang manyaru basalamatan, bubuhan Palui wan kakawalannya takanal paling rajin mandatangi. Nang paling basumangat si Tulamak, karna bila ada urang basaruan itu artinya kada jauh matan urusan parut wara. Dan bila sudah kanyamanan bilang sintak tarus, kada tatahu lagi wan urang higa-mahiga.

Tapi imbah anu ada jua inya marasa supan saurangan wan kabiasaannya nang makan kada batakar itu.

“Aku supan banar Bus ai bila disambat urang gancang makan,” ujar Tulamak.

“Kanapa maka supan?” sahut Garbus.

“Urang musti manuduh aku gancang makan karna awakku lamak bulat ini,” ujar Tulamak sambil mamusut parutnya.

“Kada parlu supan Mak ai. Tapi sabujurnya ikam gancang makan atawa kada?” ujar Garbus balik batakun.

“Makanku biasa haja, sama haja wan bubuhan ikam sapiring jubung jua,” ujar Tulamak.

“Kalu ukuran makannya sama haja wan kami, makanya ikam kada parlu supan dan kada parlu tasinggung Mak ai,” ujar Garbus.

“Awakku lamak ini karna katurunan, sebab niniku dan kayiku dahulu lamak banar jua,” ujar Tulamak.

“Ampun maaf Mak-lah, bujur haja sama sapiring jubung kaya kami jua tapi nang babida adalah nasi tambahnya. Kalu kami cuma kawa sakali batambah tapi ikam bisa dua talu kali,” ujar Palui nang hanyar cangul langsung manyindir Tulamak.

“Kalu satiap kita saruan ka urang ba-aruhan atawa urang basalamatan dan aku rancak batambah itu jangan disalahakan aku,” ujar Tulamak manulak sindiran Palui.

“Lalu siapa nang disalahakan kalu ikam rancak batambah dan gancang makan itu?” ujar Palui. “Nang disalahakan adalah si ampun rumah, nang disalahakan adalah nang manyaru,” sahut Tulamak.

“Wah, waahhhh…. talalu banar ikam Mak ai manyalahakan urang nang mambarimakani. Urang nang basaruan itu ba-astilah manyaru ikam, malah ikam salahakan, kanapa Mak Mustinya ikam batarima kasih,” ujar Garbus.

“Tatap salahnya nang manyaru!” ujar Tulamak marasa bujur.

“Napa alasannnya Mak?” ujar Garbus.

“Aku taumpat kajian Palui jua,” ujar Tulamak lihum.

“Napa kajian Palui itu Mak?” ujar Garbus handak tahu.

“Ampun ma’af Lui-lah, dahulu ikam biasa baucap dan ma-ajari aku bila saruan lalu gancang makan dan rancak batambah itu nang salah adalah tuan rumah. Alasannya karna masakannya nyaman banar cucuk wan liur. Karna kanyamanan itulah maka habis manalu piring,” ujar Tulamak tatawa sambil manunjuk Palui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.