Kisah Batatapas Saurang

Sampai umur labih maniga puluh, Tulamak balum jua hidup bakawan alias babini. Padahal kakawalannya nangkaya si Palui wan Garbus balalajuan babanyakan anak. Bahkan si Tuhirang sudah mahanyari pulang alias babini anum.

“Mana nyamannya hidup saurangan wan hidup badua Mak?” ujar Garbus manyirit Tulamak.
“Aku hiran banar Bus ai wan tatakunan ikam itu, mustinya ikam jawab saurang karna aku baluan marasai hidup bakawan,” sahut Tulamak marasa.
“Jawabanku jelas haja sama nyamannya dan sama sakitnya,” ujar Garbus.
“Kalu sama nyamannya dan sama sakitnya itu adalah jawaban maantara artinya kadada pandirian,” ujar Tulamak.
“Kukira jawaban nang bujur adalah nyaman hidup bakawan jua. Artinya kita kada manyasal kawin dan kada manyasal babini,” ujar Garbus mambujurakan jawabannya.
“Karna baisian bini itu nyaman sagala-galanya,” ujar Garbus.
“Balum tantu, balum tantu nyaman sagala-galanya,” ujar Palui bakakajutan umpat manyahut.
“Napa kada nyamannya Lui?” ujar Tulamak.
“Banyak risiko dari gawian nyaman itu. Manyadiakan tapih, baju bini, makan nginum, baromantisan, batianan, baranakan, mangganalakan lalu manyakulahakan,” ujar Palui manyambati sakitnya.
“Nang ikam sambati itu kada ba-arti sakit, karna ada jua nyaman dan sanangnya. Baranakan itu adalah anugerah Tuhan, betapa bahagianya baisian anak. Cuba ikam bandingkan wan urang nang puluhan tahun kawin tapi balum baranakan jua, sadih, sadiihhh…,” ujar Garbus.
“Hi’ih-lah bujur jua ujar ikam itu Bus ai,” ujar Palui.
“Makanya tadi jawabanku bahwa risiko kawin itu antara sakit wan sanangnya imbang haja,” ujar Garbus mambuliki panderannya.
“Kaya itulah kawin, makanya jangan dianggap beban, Jangan takutan kawin Mak ai,” ujar Palui.
“Ikam sudah puluh tahun kawin Lui ai tapi kanapa maka sampai wayah ini kulihat ikam batatapas salawar saurang? Kanapa maka kada bini nang manapasakan?” ujar Tulamak.
“Itulah arti kerja sama, saling mambantu saling manulung. Aku kasihan wan biniku apabla inya manapas nang kandal-kandal nangkaya salawarku ini. Makanya aku hakun haja maurus wan manapas salawarku tapi biniku dapat bagian maurus sebaik-baiknya nang ada di dalam salawarku. Ya kalu… ya kalu?” ujar Palui mangalakak tatawa.

“Panderan Palui ini putingnya pasti ka nang sabuting itu” ujar Tulamak manumpalak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.