Kisah Dadar Gulung

Palui walaupun sudah ada gawian tatap jadi pegawai tapi inya tatap haja kada hakun maninggalakan gawian maujeknya. Nang panting gawian ini halal wan sakaligus kawa manambah gasan ulanja di rumah, ujarnya.

Kaya itu jua bininya tamasuk urang nang kada hakun baranai bila dirumah, ada-ada haja nang digawinya manjahit, manutuk banih atawa maanyam bakul purun.
Palui laki bini sudah marancanaakan handak baulah wadai dadar gulung gasan dijual. Tapi karna inya kada manjual saurang maka diandaknya di wadah acil Irus nang bawarung kupi.
Tiap baisukan handak tulak ka kantur Palui maantar bungkusan wadai dadar gulung kawarung Acil irus. Saban hari kada sampai ta ka sore, wadai Palui sudah habis. Apalagi bila urang sudah tahuan bahwa wadai itu ulahan bini Palui pasti manukaran karna gulungannya ganal, hintinya banyak wan manis, haraganya murah.
“Ini wadai dadar gulung bini Palui kalu?” ujar Garbus.
“Kalu wadai bini Palui, aku nukar sapuluh buting,” ujar Garbus.
“Aku manukar wadai ini karna barasih putih kuning wan manis kaya nang bajual,” ujar Tuhirang manyindir si janda Acil Irus.
“Jangan hanya wani mamander, kalu bujur-bujur handak badatang karumah,” sahut Acil Irus.
Kada lawas datang Tulamak mamaraki bubuhannya, lalu batakun : “Ini wadai dadar gulung ampun bini Palui kah? Samalam aku manukar wadai ini salawi buting, rami kakanakan barabut,” ujarnya.
“Kalu kaya itu ikam kada tasalah tukar Tulamak ai, nyaman banarlah,” sahut Aluh Ikin.
“Tapi……tapi ampun maaflah Acil Irus lah. Wadainya bujur haja nyaman,” tapi……
“Tapi,….tapi nangapa?” ujar Acil Irus batakun.
“Aku kada nyaman manyambat. Tapi ini rahasia gasan pian wan Palui haja,” ujar Tulamak. “Padahakan diantara salawi dadar gulung nang kutukar samalam, tiga buting diantaranya tadapat rambut panjang banar, musti rambutnya bini Palui,” ujar Tulamak babisik katalinga Acil Irus.
Isuknya imbah dipadahakan Acil Irus, maka Palui langsung bulik ka rumah handak mamadahi napa ujar Tulamak.
Tapi imbah tatamu wan bininya, inya asa kada kawa tapander. Asa kasihan wan bininya itu karna sudah manulungi bacari.
Tuhuk Palui mamikirakan kaya apa mamadahi bininya itu. Handak kada dipadahi kaina kalu kaina dipadahi urang mamurici lalu kada payu lagi bajualan. Ahirnya imbah dipikirakan Palui nekat jua bapadah.
“Uii umanya… bila maulah wadai cuba pang supaya rambutnya digalung, dijarat bujur-bujur,” ujar Palui.
“Maksudnya supaya manis dipandangkah?” ujar bininya kada mangarti.

“Hi-ih supaya manis dipandang,” ujar Palui takurinyum karna kada usah ngalih lagi bacari alasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.