Kisah Diumpani Kabibitak

Wayah ini bubuhan Palui lagi asyik bainguan ayam Bangkok. Biar kada gasan diadu nang bataruh, bubuhannya katuju apalagi mun ayam inguannya putungannya bagus, tajinya jadi lawan wani.

Kalu bubuhannya bakumpul, kadada lain pang nang dipanderakan pada sual ayam.

Bahari ayam Palui panyambaran, tapi takalahi marga gair lawan batis Garbus nang babulu jarang lawan cagat. Ayam Palui mangira bulu batis tadi taji nang bacurucukan di batis Garbus, makanya ayam Palui pilar bukah bila malihat Garbus datang.

Limbah tahu pungkala ayamnya katakutan lawan Garbus, Palui mancari akal supaya kada kaya itu lagi. Ampat bulan inya maharagu mamakai cara nang kadada katahuan bubuhannya, supaya ayam itu kada lagi bukah malihat Garbus.

Waktu takumpul di warung, Tulamak batakun lawan Palui : “Lui,…. sudahkah ayam Bangkok ikam wani lawan Garbus?

“Sudah kuusahaakan pang, tagal baluman lagi dicuba. Kaina kalu Garbus datang, kita bawai ka rumahku malihati apakah masih bukah malihat inya,” Palui manyahuti.

Matan jauh kalihatan Garbus datang handak bakukumpul lawan bubuhannya di warung biasanya. Garbus bingung malihat bubuhannya pina basamangat handak mambawai ka rumah Palui.

“Bus, kaini kisahnya. Ayam Palui bahari katakutan lawan ikam kalu. Ujarnya sudah diakalinya supaya kada lagi katakutan lawan ikam,” Tulamak manjalasakan.

“Bah, …… baluman sawat aku nginum kupi, sudah handak bajalan. Hadang dulu biar aku nginum sataguk barang, kalu kapuhunan kaina,” Garbus baduduk lalu mamasan kupi langsung hirupnya.

“Ayuha Bus-ai nginum dulu. Kaina aku bayari amun aku manang bataruh lawan Palui. Aku manaruhi ayam Palui pasti bukah katakutan malihat ikam,” Tuhirang mambisai Garbus.

“Jadi, ayu ka rumah Palui, limbah itu bulik pulang ka sini mahabisakan kupiku lawan ikam traktir kami mun ikam manang, Tuhirang-ai,” Garbus lakas badiri mambawai bubuhannya tulak ka rumah Palui.

Sampai di rumah Palui, bubuhannya badirian di parak kandang ayam. Palui lalu manangkap ayamnya nang bahari katakutan lawan Garbus, dibawanya kaluar kandang lalu dilapasnya.

Ayam Bangkok Palui sakali ini kada lagi bukah, malah langsung mahantam ka batis Garbus. Takajut bubuhannya, apalagi Garbus, kada mangira ayam Palui jadi pina ganas. Garbus maangkat tinggi batisnya, ayam Palui tatap haja mahantam. Tapaksa Garbus nang bukah mahindar. Tatawaan bubuhannya. Tuhirang panasaran batakun lawan Palui diapakan garang ayamnya jadi pina mambalas dandam lawan garbus, padahal lawan urang lain kada-ai.

“Tahulah bubuhan ikam, ayamku kubarimakani kabibitak supaya wani. Jadi waktu malihat batis Garbus nang ada kunat hirang, disangkanya kabibitak, lalu-ai disambarnya. Ha…..ha…..ha….!” Palui mangalangkang tatawa. Bubuhannya umpat tatawa apalagi nmalihat Garbus abut saurangan mamburu ayam Palui nang tarus manyengkeng ka batisnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.