Kisah Piring Tarabang

Biasanya Garbus kada hakun maungkai masalah inya nang rancak bakalahi laki bini ka kakawalannya. Inya hakun manyimpannya saurang. Wayah ditakuni kanapa rancak tadangar galu di rumahnya, inya bahimat manukupi. Tapi rupanya lawas kalawasan inya kada tahan jua, maka dikesahakannya kalakuan bininya itu ka Palui wan Tulamak.

Itu ngarannya KDRT alias kakarasan dalam rumah tangga Bus ai. Ikam sabagai lalakian kada bulih baranai. Kanapa ikam kada aduakan ka polisi? ujar Tulamak pina imusi imbah mandangar kesah Garbus.
Kadanya hakun pang Garbus maaduakan ka polisi, napa kasusnya mambari supan, tabalik, ujar Palui
Tabalik napa Lui? ujar Tulamak kada paham.
Tabalik tu pang. Nang maadukan tu biasanya bibinian nang rancak dipukuli lakinya, ni lalakian nang rancak dipukuli bini, mambari supan banar, ujar Palui manyirit ka Garbus.
Aku ini sabujurnya sadih Lui ai malihat kalakuan biniku. Kukarasi bisa basarakan, makanya aku balamah, ujar Garbus marista.
Aku kasihan jua lawan ikam Bus ai, cubai pang ikam ancam sakali-kali” ujar Palui.
Amun aku ancam, tabalik inya nang maancam. Nang maulah aku kada tahan, bila inya manyanyarik, piring bisa pacahan di timbainya, ujar Garbus mangisahakan kalakuan nang bini.
Salah napa ikam Bus, jadi tapabini kaya itu? ujar Tulamak.
Cubai pang ikam hatiakan jua bini ikam, jangan sakahandak ikam haja, malam rancaki bangun jangan haur balamah. Mungkin karna ikam rancak balamah itu kalu nang maulah bini ikam pusang, ujar Palui mamadahi
Mangarti Lui ai, kaina kugawi. Amun urusan bapacah-pacah piring pang kaya apa caranya? ujar Garbus.
Tukarakan piring palastik, jangan lagi mamakai piring kaca. Barataan pakakas dirumah diganti wan nang palastik, ujar Palui.
Kanapa jadi samunyaan diganti wan pakakas palastik Lui? ujar Tulamak hiran.
Jadi amun bini Garbus hamuk manyarik-nyarik, piring atawa nang lainnya nang ditimbainya kada cagar bapacahan. Kada pacangan rugi karna palastik kada mau pacah, ujar Palui mamacahakan kanapa inya manyuruh mangganti wan pakakas palastik.
Lawan amun kana kapala kada talalu sakit, ujar Tulamak imbah paham.

Masuk akal jua Lui ai. Kaina kuturuti nasihat ikam. Tarimakasih banyak lah, ujar Garbus basalaman sambil manciumi tangan Palui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.