Kisah 4 Sihat 5 Balum Sampurna

Biar bulan puasa bubuhannya tatap haja tulak bagawian maujek, karna bila sahari kada manarik maka sahari jua dapur kada bakukus. Siang itu sambil mahadang tarikan, Garbus wan Tulamak badudukan di gardu runda sambil ulir-ulir barabahan.

Ampat sihat lima sampurna, ampat sihat lima sampurna, ujar Garbus gagarunum.
Ikam ma-amang napa Bus maka pina gagarunum maranyau, kaya urang kapanasan atau garing panas, ujar Tulamak.
Aku kaingatan palajaran kasihatan Mak ai. Bila awak handak sihat maka turutilah makanan ampat sihat lima sampurna, ujar Garbus.
 
Nyaman disambat tapi ngalih dituruti bila kada baduit, makanya ampat sihat lima sampurna itu kada gasan kita nang miskin ini, ujar Tulamak.
Walaupun kada gasan kita, tapi nyatanya awak ikam makin balamak tarus. Artinya, makanan ikam cukup ampat sihat lima sampurna, ujar Garbus.
Ampat sihat lima sampurna, sabujurnya balum sampurna jua makanya parlu disampurnakan, ujar Palui mangomentari panderan Garbus wan Tulamak.
Napa alasan ikam baucap kaya itu Lui, itu sama artinya ikam kada katuju wan anjuran kasihatan pamarintah, ujar Garbus.
Jangan didangarakan ucapan Palui itu Bus ai, buktinya inya kada mamakai 4 sihat dan 5 sampurna itu maka awaknya kurus karing, ujar Tulamak.
Ampun maaf haja Mak ai, aku sabujurnya kada manyalahakan 4 sih dan 5 sam itu. Tapi kupadahakan balum sampurna makanya parlu disampurnakan, ujar Palui manyingkatnya pina banahap.
Ikam itu tamatan sakulah pesantren makanya kada tahu sual kasihatan, ulih karna itu jangan mahapak pandapat urang pintar nang sakulah kasihatan, ujar Garbus.
Aku kada mamahapak atawa manyalahakan pandapat urang kasihatan itu Bus ai tapi justru handak malangkapi dan labih manyampurnakannya karna aku urang pesantren, ujar Palui.
Aku sapandapat wan Garbus bahwa di pesantren itu kada dikaji sual kasihatan, makanya serahkanlah kepada ahlinya, ujar Tulamak malawanakan Garbus.
Karna bubuhan ikam cuma maumpati 4 sih dan 5 sam makanya kurang babarkat. Banyak bukti bahwa bubuhan pajabat kita maumpati jua 4 sih dan 5 sam ini, makanya kada babarkat apalagi asal usul makanan itu kada jelas datangnya, ujar Palui lihum.
Jadi kaya apa supaya babarkat Lui? ujar Garbus.

Naahhhh… di sinilah pentingnya perananku sebagai urang pesantren. Makanan itu memang harus 4 sihat dan 5 sampurna tapi harus ada unsur nang ka-anam. Unsur nang ka-anam itu adalah halal. Makanya, rumusnya babunyi: Ampat sihat lima sampurna dan anam halal. Karna setiap nang halal pasti diredhai ulih Tuhan, ujar Palui mamacahakan kuncinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.