Kisah Sudah Mandiri

sipalui-02Palui salawas barumah tangga sudah dapat anak satangah lusin, macam-macam kalakuan anak-anaknya itu ada nang ambak, ada nang lantih, ada jua nang panangisan. Tapi nang maulah Palui rancak kada kataguran adalah anaknya nang pahalusnya, urangnya gagah banar, kada bisa baranai.

Anakku nang pahalusnya lalakian itu liwar banar nakalnya, ujar Palui bakisah.

Barapa tahun umurnya Lui? ujar Tulamak umpat batakun.

Umurnya hanyar tamat sakulah TK handak kumasukakan ka SD tahun ini ujar Palui.

Napa kanakalannya Lui? ujar Garbus.

Cuba ikam pikir umur anam tahun itu sudah pintar manaiki mangga ampun Haji Duraba, kada cuma maambil sabigi dua bigi tapi sabakulan, ujar Palui bakisah.

Ujar paribahasa urang tuha-tuha bahari gugurnya buah kada jauh pada batangnya jua artinya anak ikam nakal dan wani maambil mangga wak Haji itu karna ada nang diturunnya.

Dahulu ikam lagi halus rancak jua mancuntan mangga wak Haji Duraup, jadi kalakuan ikam lagi halus ditiru ulih anak ikam ujar Tulamak.

Ikam sarikilah Lui? ujar Garbus batakun.

Karna manyupanakan urang tuha maka rancak haja kusariki, tapi ahirnya aku kasian jua karna inya kada biasa malawan apalagi manjawab, ujar Palui.

Imbah ikam sariki itu lalu ampihlah inya manaiki mangga wak haji itu, ujar Garbus.

Anakku itu badiam haja dan saban hari inya tatap haja mambawa sabakul mangga. Makanya aku tapikir daripada mangga itu buruk maka kukumpulakan sampai balanjung-lanjung.

Lalu……. Lalu napa Lui, maka ikam tamandak bapander, ujar Tulamak.

Laluuuu……….. kujual, kujadiakan duit cukup manukarakan baju salawarnya gasan masuk sakulah, ujar Palui.

Kanapa maka ikam jual Lui, mangga itu adalah mangga cuntanan jadinya ikam tamasuk mananggung dusanya wan bisa dilapurakan ka pulisi, ujar Garbus.

Manurut pandapatku, aku kada badusa wan kada sangkut bila dilapurakan ka pulisi, ujar Palui.

Kanapa maka kada badosa dan kada sangkut dilapurakan ka pulisi Lui? ujar Tulamak mangarasi.

Aku ba-anggapan bawa anakku itu sudah bisa bausaha, sudah bisa bacari, istilah wayahini sudah mandiri. Buktinya, hasilnya manaiki mangga itu kawa dijual dan kawa manukar baju salawarnya jua, ujar Palui kada hakun kalah anaknya dipadahakan maling mancuntan mangga.

One Response to Kisah Sudah Mandiri

  1. Joey says:

    Hahaaa…dasar kada kawa diarit tatawa bila mambaca kisah palui ni..

    Sip sip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.