Kisah Katahuan Datunya

sipalui-07Malihat Palui pina kadada gawian, nang bini manyuruhnya maunjun gasan makan malam. Kalu banyak kawa gasan isuk. Karna wayah ini musim babanyu wan banyak urang maunjun, Palui disuruhkan mancari wadah nang tajauh supaya dapat banyak.

Sampai di talaga, rupanya sudah banyak urang mamasang banjuran tamasuk ampun Garbus, Tulamak wan Tuhirang. Lalu Palui umpat jua manajak unjun banjurnya kada jauh matan bubuhan Garbus.

“Nahhh……. rupanya banjur Tulamak wan Garbus sudah banyak nang kana tapi balum diambilnya. Kalu kaya itu banjurnya kuhurupi lalu iwaknya kuambil,” ujar Palui bapikir dalam hati.

Imbah mangukuti iwak bubuhannya, Palui bulik. Malihat laki pina banyak bawaan, nang bini takurihing.

“Umai……. umai, parazakian banar sampiyan abahnya ai. Hari pamulaan mambanjur sudah batangah bakul dapat iwaknya. Isuk sawati tulak abahnya ai supaya labih banyak lagi dapatnya,” ujar bini Palui batandik kasukaan.

“Ujar urang bahari ding ai, maunjun atawa mambanjur itu supaya parazakian maka mamakan iwak harus ditinggal tulangnya dan tulang itu jangan patah kaina dibawa pulang ka talaga gasan diumpanakan lagi,” ujar Palui mamadahi bininya.

“Ini nah abahnya, tulang-tulang iwak gasan diumpanakan,” ujar bini Palui manjulung wayah inya handak tulak.

Sampai di talaga Palui mulai lagi mamutiki maambili iwak-iwak nang ada di banjur Garbus wan Tulamak, lalu digantinya wan tulang iwak. Kada lawas inya ma-ambili iwak-iwak di banjuran Garbus, maka datanganlah bubuhannya.

“Naahhhh……… inilah datu wan hantunya nang mamakan iwak banjuran kita,” ujar Garbus wan Tulamak manunjuk Palui.

“Sudah baminggu-mingu ini kami hiran banar kanapa maka banjur kami hanya dapat tulang iwak, lalu kamana dagingnya, siapa nang mambantasnya. Dipadahakan urang dimakan datu nang manunggui talaga ini, eeeee… sakalinya ikam Lui-lah nang jadi hantunya maambili iwak banjuran kami,” ujar Garbus wan Talamak sarik sambil bamamai-mamai.

“Maaflah Bus, aku ini tamasuk urang nang panyayangan, kasihan banar malihat iwak kujul-kujul bahaharian di kawat banjur unjun ikam, makanya kuambil habistu kubawa bulik,” ujar Palui.

“Tapi kanapa maka umpannya ikam ganti wan tulang iwak?” ujar Garbus.

“Karna datu tadi hanya katuju tulangnya haja “ ujar Palui masih mancari alasan karna kakalahan katahuan mancuntan iwak kakawalannya jua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.