Kisah Muar Wan Kucing

sipalui-13Palui garigitan banar wan bininya, karna bininya labih sayang wan kucing nang hanyar diharagunya daripada laki. Satiap hari bininya manimang kucing, dicium-ciumnya. Tapi wayah Palui handak maminta jatah karna sudah samingguan parai, bininya marangut-rangut bamamai.

Handak dicium, manunjul ka awak Palui. Lawas-kalawasan muar jua Palui.

“Isuk kaina wayah biniku lengah, aku buang haja kucing tu,” ujar Palui dalam hati.

Isuknya wayah bininya mandi, dibawanya kucing nang itu basapida. Imbah jauh lalu kira-kira sapuluh pal lalu ditinggalakannya di pinggir jalan. Palui kahimungan sudah barhasil mambuang kucing itu sambil mangayuh sapidanya inya basasiul. Tapi wayah sampai di rumah sakalinya kucing tadi sudah ada diragapan bininya. Hiran jua Palui, babulik muar pulang inya.

Wayah bininya bamasak, dikacaknya pulang kucing tadi. Lalu dibawanya basapida.

Palui mangayuh, tajauh pada nang partama. Ditinggalakannya pulang, Palui baracap maninjak sapidanya supaya kada diumpati ulih kucing tadi. Sakalinya wayah di rumah, si kucing sudah badahulu ada di palataran. Makin garigitan Palui malihatnya.

“Kalu kaya itu aku buang di hutan haja sudah,” ujar Palui manyanyarik. Sampai di hutan biar nahap, dikulilingakannya supaya sasat kada tahu arah bulik. Imbah sudah asa cukup manyaluk-nyaluk hutan, kucing itu dilapasnya.

“Ha…ha…ha… Hapus! hapus! Kada harapan kawa lagi ikam babulik cing ai,” ujar Palui mangalakak tatawa marasa manang.

Sakalinya habis isya Palui hanyar bulik ka rumah. Awaknya rasa uyuh banar. Imbah mambuka lawang inya takajut banar malihat bininya manggendong kucing nang tadi siang dibuangnya.

Garigitan banar inya wan kucing itu, tapi inya kada kawa basuara napa-napa lagi.

“Kamana haja pian abahnya maka hanyar haja bulik ka rumah? Kanapa pina tapaluh banar,” ujar bininya manakuni.

Palui kada manjawab tapi langsung maambil handuk, handak mandi. Tuntung mandi inya langsung babuat ka ranjang lalu taguring. Wayah tangah malam bininya manggawil.

“Abahnya,” ujar bininya mangiyau. “Abahnya… landasan sudah siap…,” ujarnya baungah.

“Ampun maaf bini lah, sabujurnya aku handak jua karna sudah samingguan ikam kada hakun digatuk.

“Ayu ja malam ini sapasial gasan pian,” ujar bini Palui maragap.

“Aku kada kawa karna awak ku lapah banar,” ujar Palui.

“Bagawian napa haja garang pian abahnya?” ujar bini Palui.

“Aku kada bagawian apa-apa. Samunyaan gara-gara kamamuaran aku wan kucing ikam. Karna ikam labih sayang wan kucing daripada laki saurang. Wayah aku handak mambuangnya, supaya nahap maka aku kulilingakan manyaluk-nyaluk hutan.

Sakalinya kucingnya kawa haja babulik, malah aku nang kada ingat di arah bulik lagi.

Bakuliling aku bajam-jam mancari jalan kaluarnya tapi tatap kada tatamu jua. Utung wayah parak kadap, aku batamuan wan bubuhan urang kampung nang kabalujuran handak bulikan matan bacari kayu,” ujar Palui langsung manarusakan guringnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.