Kisah Kajadian Takuciak

sipalui-21Sudah samingguan ini Palui kasakitan gigi. Bawaannya manyanyarik tarus kada kawa mandangar urang ribut sadikit, inya lalu kukuciak sarik. Nang kasihan adalah anaknya nang rancak kana mamai.

“Ka dukter abahnya ai, ka dukter,” ujar bininya.

Aku takutan ka dukter gigi umanya ai, aku gaer kalu pina disuruh dicabut,” ujar Palui takuringis.

“Daripada sampiyan manyarik-nyarik tarus wan kakanakan, pusang jua ulun mandangarnya,” ujar nang bininya pulang.

“Ka dukter gigi itu larang ungkusnya, baluman kaina ungkus manabus ubatnya,” ujar Palui baulah alasan.

“Duitnya ada haja, kada usah dipikirakan. Nang panting pian hakunkah kada baubat?” ujar bininya.

“Amun babaya ditambal aku hakun haja umanya ai, tapi amun dicabut kakaina haja dulu,” ujar Palui.

“Sampian ini awak haja nang tuha kalakuan nangkaya kakanakan. Pian handak sakit batarusan nangkaya inikah atawa sakit sadikit tapi imbah itu ampih,” ujar bini Palui garigitan.

Isuknya Palui wan bininya tulak ka dukter gigi. Imbah mahadang saikung badua, kada lawas giliran inya nang dikiyau masuk ulih susternya. Di dalam Palui lalu ditakuni kaluhan panyakitnya.

“Ayu kita pariksa satumat, sampiyan banaik ka kursi haja dulu,” ujar dukternya.

Lalu Palui disuruh banganga, imbah dikuir-kuir sidin Palui disuruh bakakumur.

“Rupanya nang sakit gigi sampiyan nang di ujung atas sabalah kiwa. Kalu sampiyan handak ditambal parcuma haja karna lubangnya ganal banar, paling saminggu ditambal tapacul pulang. Jadi nangkaya apa, apakah handak ditambal hajakah atawa dicabutkah,” ujar dukter.

“Dicabut haja sudah dukter ai, dari pada kaina bamula pulang sakitnya,” ujar bini Palui umpat manyahut.

“Nangkaya apa pa Palui? Manurutku labih baik dicabut haja jua, nyaman biris,” ujar dukter.

“Ayu ja dukter ai, tapi jangan sakit-sakit mancabutnya,” ujar Palui mahakuni.

Palui kuciak-kuciak wayah dukter mancabut giginya. Bininya tapaksa umpat maingkutiakan karna Palui bagagah banar. Imbah tuntung wayah dukter manulisakan risip masuk suster mambisiki.

“Barapa dukter? ujar bini Palui manakuni ungkus baubat.

“Samunyaan ungkusnya jadi Rp100 ribu haja,” ujar dukter.

“Hau kanapa maka larang banar ungkusnya dukter? Padahal biasanya kada salarang itu,” ujar bini Palui handak sarik.

“Sampiyan bujur haja, biasanya cuma Rp 20.000 sakali baubat. Tapi karna tadi laki sampiyan kuciak-kuciak, sahingga ampat ikung pasienku nang lain gaer dan kada jadi baubat di sini. Jadi aku rugi Rp 80.000, makanya aku tambahakan haja wan ungkus sampiyan,” ujar dukter lihum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.