Kisah Lain Jimat

sipalui-20Palui manghilang pulang. Sudah satangah bulan ini inya kada kalihatan bakakawanan di kampung. Di masigit gin pina kada cangul jua, padahal Palui tamasuk bubuhan kaum jua.

Imbah bakakajutan mancungul, rami bubuhan kakawalannya takun-takunan.

“Aku tulak ka jawa, bakuliling matan Jogya, Semarang sampai Solo lalu buliknya liwat Malang wan Surabaya,” ujar Palui manjawab tatakunan kakawalannya.

“Napa nang diurus maka pina jauh banar panjalan ikam bakuliling jawa tengah jawa timur?” ujar Garbus.

“Aku disaru mamarinaku nang badiam di Jaingan Solo, sidin mangawinakan anak sidin nang panuhanya. Sidin sudah lawian tahun badiam disana, gawian sidin bakakamasan, sudah baisian tuku wan rumah ganal banar,” ujar Palui.

“Kalu kaya itu banyak banar ikam mangaluarakan duit gasan ungkus wan ulanja-ulanjanya, apalagi ikam tulak saparanakan,” ujar Tulamak umpat manyala pander.

“Sasenpun aku kada mangaluarakan duit karna aku dikirimi sidin wesel jutaan rupiah, itulah nang kupakai matan tulak sampai bulikan,” ujar Palui.

“Untung banar ikam baisian kaluarga sugih apalagi urangnya kada pamalar,” ujar Tulamak.

“Mamarinaku itu asalnya matan rabung jua, yatim piatu, bamula wan sandal gapit tulak madam, barakat sidin cangkal bagawi wan baik wan urang kada pamalar, rupanya Tuhan mambari razaki balabih,” ujar Palui.

“Urang bahari musti kaya itu, kada kaya wayahini urang makin pamalar, samuaan musti bahitung untung rugi hanyar hakun mambari,” ujar Tulamak.

“Lalu ikam naik apa ka Jogya lalu bulikan liwat Surabaya ujar Garbus batakun.

“Aku sakaluargaan wayah tulak wan wayah bulik, naik kapal tarabang sama sakali kada bayar dan kada ditagih ulih paramugarinya, padahal aku duduk di muka” ujar Palui ba-agak.

“Napa kajiannya, musti ikam baisian jimat nang harat maka paramugari kada managih?” ujar Garbus.

“Kadada baisian kajian atawa jimat napa-napa, biasa haja kaya bubuhan ikam,” jua sahut Palui.

“Mana mungkiinnnn……… kada baisian kajian napanapa maka bisa kada bayar naik pasawat,” ujar Tulamak.

“Lalu kaya apa caranya Lui, supaya kami kawa jua manuruti ikam bisa parai naik kapal tarbang?” ujar Garbus manggamati handak tahu.

“Kalu naik pasawat musti haja kada bayar asal kita malihatakan tiket,” ujar Palui.

“Dimana dapat tiketnya Lui ?

“Naahhh…… tiketnya itulah kita manukar sahut Palui. Jadi kita naik kapal kada bayar, karna mambayarnya dilukit panjualan tiket,” ujar Palui mamacah rahasianya.

“Dasar Palui kadada panderannya nang bujur, mahaluya tarus di hulu di hilir….. “ ujar Garbus kakalahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.