Kisah Mangawai Paman ES

sipalui-35Kada kaya biasanya batangah harian Palui pina kada sing bajuan di halaman rumah. Lawan parang sabilah inya haur batatabas kumpai nang tumbuh di halaman rumah. Kumpai ngitu tinggi pada lintuhutnya, makanya inya haur batatabas.

Sambil gagarunum saurangan satutumat inya bamandak. Baduduk di muka rumah sambil hingal-hingal maatur hinak. Parang bungkul kada sing lapasan pada tangannya.

“Mak, amun Palui wani batatabas saurang tu aku tahu jawabannya. Pasti inta lagi kada baduit. Jakanya inya baduit pasti inya maupahakan ka lain,” ujar Garbus ka Tulamak pas bajalan ka rumah Palui.

“Bujur banar tu Bus ai. Aku handak baucap kaya itu jua tadi, tapi tadahulu ikam,” ujar Tulamak.

“Bah, rajin banar kawal ih batatabas. Imbah ini di muka rumahku pulang Lui lah. Kumpainya pina tinggi-tinggi jua sudah, sadang ditabasi,” ujar Garbus mahuhulut. Tulamak lihum-lihum mandangar Garbus mulai mahual Palui. Tagal nang dihual kada tahutahu muha. Tarus ha inya manabas. Pina bagancang ha mailai parang di tangan.

Marasa Palui kada manyahuti, Garbus bamula pulang mahual. “Kada baduit kah Lui jadi cangkal banar batatabas saurang,” ujar Garbus pulang.

Disambati kada baduit, pina sarik ai Palui. Bamandak inya. Imbah itu manciling wan Garbus.

“Aku baduit haja. Ngini ngarannya ulah raga Bus ai. Supaya sihat,” ujar Palui banyaring.

Tulamak kulilik-kulilik di muka rumah Palui, ada nang dicarinya. “Hau Lui. Mana banyu nginum, kadadakah. Kayapa ikam nginum?,” ujar Tulamak racap tatakunan.

“Nah, itu masalahnya Mak ai. Matan baisukan tadi rumahku basundukan. Kananakan sakulahan, umanya kamanakah. Aku kada kawa masuk maambil banyu minum. Asa karing karungkungan nah,” ujar Palui.

“Nang maulah aku sangkal lagi, tadi urang bajualan is wan bajual minuman nang basapida rahat dikiyau, malah bukahan. Padahal duit banyak nah,” ujar Palui sambil manapaknapak ka salawar.

“Hau.. kanapa maka bukahan dikiyau Lui,” ujar Garbus. “Nah, tu nah ada paman es nang tadi… lihati lah mau kada inya singgah,” ujar Palui.

Bujur jua jar Palui. Rahat handak liwat di muka rumahnya, Palui bahancap ka pinggir jalan bakuciak wan mangawai urang bajual es tu. Nang bajualan es dasar hancap mangayuh sapida, muhanya katakutanan rahat dikiyau Palui tu.

“Ham… bujur kalu. Nah tu ada pulang urang bajual limun nang tadi,” ujar Palui. Inya kaluar pulang, imbah itu mangiyau urang bajual limun tu.

Sama kaya, paman is, urang bajual limun tu sing lajuan jua bukah malihat Palui bakiyau.

“Ha ha ha, nyata ai urang bajualan bukah rahat ikam kiyau Lui ai. Urang amun bakiyau wan bakawai tu andak dahulu parang. Jangan mangawai pakai parang, nyata ai urang bukahan. Dikira mambawai bakalahi, kada manukari es pang,” ujar Tulamak wan Garbus tatawaan.

Palui kasusupanan saurangan. Dasar kada ingat jua ai inya, rahat mangawai paman es pakai parang, kada sing bajuan, muha pina manyanyarik nyata ai urang bukahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banjarmasin-bungas * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.